Engineering for life-galan

Den 26 april 2018 gick den första Engineering for life-galan av stapeln, en inspirerande kväll på Winterviken i Stockholm där nytänkande idéer premierades. Under kvällen delades Sigge Thernwalls stora byggpris ut för fjortonde gången, en tradition som Ramboll Sverige stolt förvaltar sedan 1990-talet.

#engineeringforlife

Med Engineering for life-galan lyfter vi fram eldsjälar i branschen som bidragit till samhällsnytta med nytänkande lösningar som gör att människor och miljö kan blomstra.

Tidigare år har priset bland annat uppmärksammat forskning som genererat bättre snöhantering och skydd mot översvämningar som minskar miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag samt utveckling av resistivitetsmetoden som är en stor tillgång i anläggningsprojekt för att undvika allvarliga miljöskador. Även forskning inom tyst asfalt som minskar bullernivåerna i trafiken, framsteg inom trafiksäkerhetsforskning som ger oss säkrare trafikleder samt forskning kring biologisk avloppsrening som renar vattnet från kväve och gynnar livet i våra sjöar och hav har prisats med Sigge Thernwalls stora byggpris. Läs mer om tidigare vinnare här.

Läs mer

Här är vinnarna av Sigge Thernwalls stora byggpris 2018

Tre vinnare som alla verkar för forskning och utveckling inom anläggningsteknik fick dela på 1 miljon kronor.


Läs mer om vinnarna här

Vi kallar det Engineering for life

Exempel på hur vi löser tekniska utmaningar för att göra livet bättre för människor och natur.


Engineering for life

Snart delas Sveriges största byggpris ut

Läs intervjun med Ulf Håkansson, forsknings- och utvecklingschef på Skanska, som var en av vinnarna 2015 då priset delades ut senast.


Snart delas Sveriges största byggpris ut

Om Sigge Thernwalls stora byggpris

Sigge Thernwalls Stora Byggpris är Sveriges största pris inom byggbranschen.


Läs mer om Sigge Thernwalls stora byggpris

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites