Energiseminarium 2020

TID & PLATS

Observera att eventet har nytt datum.

När: 23 september 2020 kl 9 - 17
Plats: Ramboll, Krukmakargatan 21, Stockholm
Kostnad: 2 900 kr (exkl moms).
I avgiften ingår lunch, fika och seminariematerial.
Antal plaster: begränsat - först till kvarn

Energiseminarium har flyttat till september

På grund av osäkerheten kring coronaviruset (covid-19) har vi valt att flytta Energiseminarium till onsdagen den 23 september. Om du vill du säkra din plats redan nu, klicka här.

Hoppas vi ses!


Hur ska kraftvärmen vara konkurrenskraftig i framtiden? Vilka är de stora tekniska utmaningarna vi står inför för att undvika effektbrist? Hur kan vi anpassa kraftvärmeanläggningar till att bli koldioxidneutrala? Vilken betydelse kan kommande styrmedel få för kraftvärmen - stjälpa eller hjälpa?

Årets energiseminarium tar avstamp i dessa dagsaktuella frågor inom kraftvärmebranschen och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför framöver. Det kommer presenteras en blandning av ämnen med ett mer övergripande fokus samt djupdykningar inom vissa intressanta områden och projekt. Genom detta hoppas vi kunna väcka debatt och ge en del svar.

Det kommer bjudas på inspirerande föreläsningar om bland annat hur man kan generera el från lågvärdig värme, om lösningar för att fånga in koldioxid vid förbränning (så kallad CCS) och en politikers perspektiv på kraftvärmebranschen. Vi har samlat föredragshållare som skall kunna ge bra infallsvinklar och skapa en bredd på ämnesområdena. 

Gå 3 betala för 2, ange kampanjkod 3-för-2 i anmälan.

Kontakt
För mer information, kontakta gärna frida.edling@ramboll.com

Anmälan