Event

Träffa oss på konferenser, mässor, seminarier och föreläsningar.

I kalendern nedan ser du var vi dyker upp nästa gång.

19
mar
2019

Energiseminarium

Tid: 20 mars 2019 Plats: 7A centralen, Vasagatan 7, Stockholm

Välkommen till en innehållsrik dag och ta del av inspirerande och lärorika föredrag om aktuella ämnen inom kraftvärmebranschen.

UR PROGRAMMET

Pinfärskt från Boden: Ny kraftvärme
Lennart Jonsson, Bodens Energi

Resan mot fossilbränslefri fjärrvärme
Martin Gierow, Kraftringen

Världens största lågtempererade fjärrvärmenät?
Martin Gierow, Kraftringen

Reduktion av fossila utsläpp vid avfallsförbränning genom utsortering av plast
Jan Teir, Ramboll

Industriell och urban symbios
- Om att samtidigt stärka konkurrenskraft och hållbarhet
Mats Eklund, Linköpings universitet

Fjärrvärmeparadoxen – Fjärrvärmen löser våra viktigaste samhällsutmaningar men missar kundvärdet, eller?
Patrik Hermansson, Öresundskraft

Kan kraftvärmen råda bot på effekt(o)balansen?
Anton Steen, Energiföretagen 

Dilemman och dumheter i debatten
Erik Dotzauer, Stockholm Exergi

Paneldebatt: Kraftvärmens utmaningar
- Erik Dotzauer, Stockholm Exergi                 
- Anton Steen, Energiföretagen
- Patrik Hermansson, Öresundskraft
- Martin Gierow, Kraftringen
- Mari-Louise Persson, Riksbyggen

 

Ladda ner inbjudan (PDF)

 

Läs mer och anmäl dig här

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser