Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig. 

Expert

Karin Palmblad

Karin Palmblad

Market Director Resilience
Tel: +46 10 615 66 01
M: +46 70 724 70 00

Samhällsviktig verksamhet behöver skyddas!

I vårt samhälle finns det sådant som är särskilt viktigt för att våra liv ska fungera. Det kallas för samhällsviktig verksamhet. Samhällsviktig verksamhet är sådan verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, värden eller säkerhet. Samhällsviktig verksamhet har en tydlig koppling till säkerhetsskydd.

Räddningspersonal i planeringsmöte. (Bild: MSB. Foto: Johan Eklund)

En verksamhet kan vara samhällsviktig på lokal, regional eller nationell nivå. På lokal nivå kan det till exempel vara ett produktionskök eller en förskoleverksamhet, på regional nivå ett akutsjukhus eller en större dricksvattenproducent, och på nationell nivå kan det vara ett livsmedelslager, en viktig knutpunkt för transport eller en viktig nod för elektronisk kommunikation som kan vara nationellt samhällsviktig.

En lokalt samhällsviktig verksamhet kan dessutom vara viktig i ett regionalt eller nationellt perspektiv, till exempel om den berör väldigt många människor eller påverkar ett stort område eller kanske hela landet om den inte fungerar, de kallas för nationellt samhällsviktiga verksamheter.

Vad består säkerhetsskyddet av?

Det finns tre kategorier som är särskilt viktiga att jobba med:

  • Informationssäkerhet - att information hanteras på rätt sätt av de som behöver den för sitt arbete och skyddas så att inte obehöriga kan komma åt den.
  • Fysisk säkerhet - består bland annat av lås, larm, staket till byggnader med syftet att skydda både information och verksamheter som är viktig för Sveriges säkerhet.
  • Personalsäkerhet - att bara pålitliga personer får tillgång till information eller verksamheter som de behöver för sitt arbete. 

Vi som bor i Sverige behöver förstå att säkerhetsskyddet finns till för oss, så att vi kan lita på att våra samhällsfunktioner fungerar. Säkerhetsskyddet är en integrerad del i totalförsvaret och totalförsvarsplaneringen, för att skydda det som allra viktigast oavsett vad som händer i vårt samhälle.

Det är ett långsiktigt arbete som byggs av gemensamma ansträngningar från många olika verksamheter.

Varför pratar alla om det här nu?

2019 kom en uppdaterad lagstiftning som breddade antalet företag och organisationer som behöver arbeta med sitt säkerhetsskydd. Fler privata företag omfattas nu av nationellt samhällsviktig verksamhet och då behöver de i sin organisation arbeta utifrån säkerhetsskyddslagens krav.

Säkerhetsskyddslagen ställer krav som vid första anblick kan verka svåra att förstå och omsätta i en verksamhet. Organisationer behöver se säkerhetsskydd som en förändringsprocess som man jobbar aktivt med och som stärker den egna förmågan på lång sikt.

Vill du veta mer?

Säpos hemsida kan du läsa mer om säkerhetsskydd.


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

 

Läs mer

Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. 


Läs mer: Detta är totalförsvar

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant.


Läs mer: Detta är social hållbarhet

Hur fungerar skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. 


Läs mer: Så fungerar skyddsrum

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Vad är krishantering?

Krishantering består av allt det som vi som samhälle behöver göra före, under och efter en kris, för att kunna hantera stora händelser som påverkar oss. 


Läs mer: Detta är krishantering