Vad är trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete?

Trygghetsskapande arbete handlar om att få människor att uppleva sig mer trygga, medan brottsförebyggande arbete handlar om att minska den faktiska risken att människor utsätts för eller begår brott. De båda hänger ihop och kompletterar varandra. 

Expert

Erik Mangen

Erik Mangen

Advisor resilience
Tel: +46 10 615 68 04
M: +46 10 615 68 04
Catarina Klockerud

Catarina Klockerud

Senior advisor
Tel: +46 10 615 51 00

Säkerhet är ett objektivt begrepp som handlar om den faktiska risken att utsättas för brott. Trygghet är subjektivt och handlar om hur vi som individer upplever vår egen eller våra närståendes säkerhet. När vi pratar om trygghetsskapande arbete menar vi åtgärder som syftar till att minska människors upplevelse av de själva eller deras närståendes riskerar utsättas för brott. När vi pratar om brottsförebyggande arbete syftar vi på åtgärder för att förbättra säkerheten, det vill säga minska den faktiska risken att människor utsätts för eller begår brott och ordningsstörningar. 

Vi brukar prata om två typer av brottsförebyggande åtgärder: Situationell och Social.

Situationellt och socialt brottsförebyggande

Vi brukar vi prata om två olika typer av brottsförebyggande åtgärder:

 • Situationell
  ”Tillfället gör tjuven”, det vill säga när något i organisationen, situationen eller platsen öppnar upp för brott eller ordningsstörningar. Situationellt brottsförebyggande arbete är riktat mot situationen eller den fysiska platsen.
 • Social
  När det finns bakomliggande sociala- eller socioekonomiska orsaker till brott eller ordningsstörningar. Socialt brottsförebyggande arbete riktas mot individerna i samhället, till exempel satsningar på social hållbarhet, på arbetslöshetsbekämpning och att skapa effektiva stödstrukturer för de som riskerar att hamna i utanförskap.   

I brottsförebyggande ingår det också att analysera vilka orsaker det finns till brott och ordningsstörningar och använda den erfarenheten i det fortsatta arbetet. 

Skapa miljöer där människor kan känna sig trygga 

Upplever jag att jag har kontroll när jag rör mig i ett område? Finns det platser jag upplever som särskilt trygga eller otrygga och i så fall varför? Genom att ställa sig sådana frågor redan vid ritbordet går det att planera trygga miljöer och/eller ”bygga bort” situationer och platser som upplevs som otrygga. Här är några exempel på brottsförebyggande åtgärder som kan öka den upplevda tryggheten:
 • Bygg in social kontroll. Lekparker och hundgårdar är exempel på platser som kan skapa naturlig övervakning i form av mänsklig närvaro och ett flöde av människor i olika åldrar som rör sig i ett område. 
 • Skalskydd i byggnader och förstärkt skalskydd i vissa delar (vid behov i t.ex. institutioner eller sjukhusmiljöer). 
 • Kunskap och kännedom ger en trygghetskänsla. Skapa överblick över områden eller byggnader genom till exempel kartor eller information. 

Kom igång med det brottsförebyggande arbetet

De olika arbetssätten och perspektiven inom trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete kompletterar varandra och det är när de samexisterar och integreras i andra processer som vi når bestående resultat. Kommunsverige står inför en ny lagstiftning som tydliggör kommunens brottsförebyggande roll och ansvar för att skapa socialt hållbara och inkluderande samhällen med fungerande sociala processer. Hur förberedda är kommunerna och vilken omställning behöver de göra?

Kom igång genom att:    

 • Utred sociala insatsprojekt och metoder för att beräkna nytta och kostnad med ett visst arbetssätt.
 • Se över den kommunala processen för social prevention. 
 • Gör en organisationsgenomlysning och analysera det samverkansarbete som sker mellan kommunen och dess samverkansaktörer.
 • Vid behov ta in hjälp med analys och rådgivning. 

Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

 

Läs mer

Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig. 


Läs mer: Detta betyder säkerhetsskydd

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant.


Läs mer: Detta är social hållbarhet

Hur fungerar skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. 


Läs mer: Så fungerar skyddsrum

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Vad är krishantering?

Krishantering består av allt det som vi som samhälle behöver göra före, under och efter en kris, för att kunna hantera stora händelser som påverkar oss. 


Läs mer: Detta är krishantering