Vad är automatisering?

Automatisering innebär att en process fångas upp och tas över av ett datorprogram som utför den på exakt samma sätt varje gång. Genom att programmera en mjukvara att utföra arbetet går det snabbare, det blir färre fel och den som tidigare utfört arbetsuppgiften kan lägga sin tid på annat.

Expert

Hellen Issak

Hellen Issak

Tel: +46 10 615 61 16
M: +46 79 061 85 16

Automatisering är en teknisk avlastning för manuella moment i en process och kan användas för att ersätta repetitiva, monotona och rutinmässiga arbetsuppgifter. Det finns flera nivåer av automatisering – allt från ett enkelt flöde i ett enda program till komplexa processer som är programmerade i olika mjukvaror. 

Varför automatisera?

En vanlig missuppfattning är att automatisering är ett sätt för företag att dra ner på personal, men det är snarare ett sätt att höja kvaliteten på tjänsterna genom att personalen kan lägga tid på mer kreativa och utmanande arbetsuppgifter, såsom analysera och förstå data.

Några fördelar med automatisering är:

  • Det gör företaget mer attraktivt som arbetsgivare
  • Ökad effektivisering (för att kunna vara konkurrenskraftiga)
  • Det är kostnadseffektivt
  • Man kan samla in och bearbeta större mängder data
  • Beräkningar kan utföras snabbare
  • Verksamheten blir mindre personberoende och man får bättre styrning
  • Fel som beror på den mänskliga faktorn elimineras

Vad kan automatiseras?

Arbetsuppgifter som lämpar sig för automatisering är moment som utförs regelbundet och görs på samma sätt varje gång, till exempel administrativa arbetsuppgifter eller datainsamling. Det handlar ofta om moment som kan bli fel på grund av den mänskliga faktorn; om den som utför arbetsuppgiften är trött eller inte riktigt minns hur uppgiften utfördes.

Hur går automatisering till?

Det finns rad program för automatisering. Exempelvis automatisering av en process genom RPA (Robotic Process Automation) sker enkelt uttryckt genom att mjukvaran steg för steg kopierar samtliga moment som en person genomför. Varje gång processen ska utföras körs mjukvaran och arbetsuppgifterna utförs på exakt samma sätt som när personen som lärde upp datorn gjorde uppgiften, men när som helst på dygnet och utan att någonsin bli trött, sjuk eller göra fel (om inte den som programmerade gjorde fel förstås – i så fall gör datorn alltid fel).

Vad är skillnaden mellan automatisering, digitalisering och robotisering?

Begrepp som robotisering, digitalisering och automatisering går in i varandra.

  • Digitalisering handlar om att effektivisera och förbättra en verksamhet med hjälp av digital teknik.
  • Automatisering är ett exempel på digitalisering, en process som automatiserats för att effektivisera och förbättra verksamheten.
  • Robotisering är en teknik som sysslar med design, konstruktion och drift och involverar någon typ av maskin, till exempel en lyftkran eller en grävmaskin, som utför ett arbete.

Ordet ”robot” är ett effektivt sätt att väcka intresse. Ett datorprogram är inte lika visuellt spännande men det är i praktiken en mjukvara som agerar som en robot och gör precis lika stor nytta. Att vi ibland kallar automatiserade processer för robotar är alltså helt enkelt av kommunikativa skäl, för att väcka intresse för produkten. 

Exempel på automatisering

Vissa sektorer, som finansbranschen, har kommit långt vad gäller automatisering och hela flöden från faktura till betalning sker helt utan handpåläggning. Det som är så fantastiskt med automatisering är att även en enkel programmering kan spara väldigt mycket tid. Ett exempel på detta är hur vi på Ramboll delar filer med externa samarbetspartners. Tidigare la vi timmar på att ladda upp bygghandlingar, ritningar och andra dokument i en portal där kunden sen kan ladda ner dem. Processen är nu delvis automatiserad så nu kan filerna flyttas automatiskt från en mapp hos oss till en extern fildelningsplats.

Exempel på andra områden där automatisering kan användas för att förbättra produkter är vid kvalitetssäkring och -kontroll samt vid scenarioanalyser. Datainsamling och beräkningar tar ofta väldigt lång tid för en människa, men genom att låta datorn göra jobbet kan man gå igenom eller ta fram en större mängd data på kortare tid. Utredaren får mer data att basera sin analys på och kan istället lägga tiden på att analysera ett större material och fler scenarier. 


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Det är främst tre faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga; spännvidd, konstruktionshöjd och hur grundläggningsförhållandena ser ut. Här är Sveriges tre vanligaste brotyper.


Läs mer: De tre vanligaste brotyperna

Hur planerar man trafik?

Förr planerades städer utifrån bilisternas behov men idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.


Läs mer: Så planerar man trafik

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna, vilket gör att det ofta byggs på platser med högre översvämningsrisk. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar