Hur fungerar skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. Men i fredstider används skyddsrummen till annat.

Expert

Maria Berg

Maria Berg

Consultant
Tel: +46 10 615 34 51
M: +46 72 545 34 51

Det finns olika slags skyddsrum. Vissa ligger ovan mark, andra under marken och i källare. Förr var det vanligt att de låg i stora bergrum. Det finns några sådana kvar, men de är inte optimala eftersom det är svårt att säkerställa att de är tillräckligt täta så att ingen gas kan sippra in. Idag byggs inga nya skyddsrum om det inte är för att ersätta befintliga, och då byggs de för max 120 personer. 

Skyddsrum finns vanligtvis i bostadshus, men de är även vanligt förekommande i skolor, industrifastigheter och hotell. I fredstid används skyddsrummen ofta till andra saker, som förråd, garageplatser, cykelrum, omklädningsrum eller kanske till gymverksamhet. Kravet för att få använda utrymmena till något annat är att de kan tömmas och ställas i ordning till skyddsrum inom 48 timmar. 

Krav på skyddsrum

Utrymmen som ska fungera som skyddsrum har vissa krav på sig: 

  • Väggar och tak måste vara minst 350 millimeter tjocka. I källare eller suterräng med jord längs hela väggen kan det räcka med 250 millimeter. Bottenplattan ska vara minst 200 millimeter.
  • Det ska finnas genomforsling av luft, det vill säga ett intag och ett uttag, som kan stängas av i händelse av en gasattack. 
  • Det ska finnas vatten och ett avlopp. När skyddsrummet förbereds ska stora tunnor fyllas med vatten utifall att kranen skulle sluta fungera. Avloppet ska kunna stängas till för att förhindra att gas tar sig in. 

Vad finns i ett skyddsrum?

I ett skyddsrum finns egentligen bara tre saker: vatten, ventilation och provisoriska toaletter. Det finns inga möbler och inga förnödenheter. Människor ska kunna vistas där upp till 48 timmar.

Skulle det bli aktuellt att uppsöka ett skyddsrum har beredskapen med all säkerhet höjts en tid innan så att man hunnit förbereda sig och snabbt kan packa ihop och ta med sig det allra nödvändigaste som mat, toalettpapper och hygienartiklar. Djur får inte tas med till skyddsrum utan måste lämnas hemma. 

Färre skyddsrumsplatser än människor i Sverige

I anslutning till varje skyddsrum finns material och en instruktion för iordningsställande. Det är fastighetsägaren som ansvarar för att det ska vara möjligt att ställa i ordning skyddsrummet om regeringen beordrar höjd beredskap. Tillsynsmyndighet är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som även inspekterar skyddsrummen ungefär vart tionde år för att säkerställa att de fortfarande uppfyller kraven och fungerar som de ska.

Totalt sett finns det färre skyddsrumsplatser än vad det finns människor i Sverige. Det är inte så allvarligt som det låter utan beror på att det inte anses behövas överallt. Finns det inga militära mål i närheten är risken för anfall liten och skulle något inträffa är det bästa man kan göra att stanna hemma. Skyddsrummen är till för civilbefolkningen. 

Var finns mitt närmsta skyddsrum?

Skyddsrum är skyltade på husfasaden. På MSB:s webbplats finns en skyddsrumskarta där du kan hitta det skyddsrum som är närmast dig. Tanken är att du ska bege dig till det skyddsrum som är närmast ditt hem men med skyddsrumskartan kan du även hitta det skyddsrum som är närmast där du befinner dig just nu.


Fråga experterna

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla din fråga till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Läs mer

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas. 


Läs mer: Det här är totalförsvar

Fråga: Hur planerar man trafik?

Förr planerades städer utifrån bilisternas behov men idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.


Läs mer: Så planerar man trafik

Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig. 


Läs mer: Detta innebär säkerhetsskydd

Vad är krishantering?

Krishantering består av allt det som vi som samhälle behöver göra före, under och efter en kris, för att kunna hantera stora händelser som påverkar oss.


Läs emr: Detta innebär krishantering