Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.

Läs mer: Det här är totalförsvar

Varför ska man återvinna?

Återvinning handlar om klimatnytta, men det är också en ekonomisk fråga.

Läs mer: Därför ska man återvinna

Vad är microgrids?

Ett microgrid är ett lokalt självförsörjande energisystem som kan distribuera, konsumera och lagra energi.

Läs mer: Så fungerar microgrids

Hur fungerar självkörande fordon – och vilka fördelar och utmaningar finns?

Ett självkörande fordon är ett fordon som kör sig själv utan direkt mänsklig insats.

Läs mer: Så fungerar självkörande fordon

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.

Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är automatisering?

Automatisering innebär att en process fångas upp och tas över av ett datorprogram som utför den på exakt samma sätt varje gång.

Läs mer: Så fungerar automatisering

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.

Så anpassas städer för att klara översvämningar

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. För att arter ska kunna stå emot yttre hot och för genetisk variation.

Läs mer: Därför är biologisk mångfald viktig

Vad innebär det att barnkonventionen är lag i Sverige?

Det betyder att barnet som rättighetsbärare har en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i utsatta situationer får ett skarpare juridiskt verktyg.

Läs mer: Detta innebär barnkonventionen

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människor har nytta av. När naturen gör jobbet helt enkelt!

Läs mer: Så fungerar ekosystemtjänster

Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid.

Läs mer: Det här är en livscykelanalys

Vad gör en samhällsutvecklare?

Att arbeta med samhällsutveckling innebär en strävan efter att bidra till positiv utveckling och skapa ett samhälle där människor känner sig trygga.

Läs mer: Detta innebär att jobba med samhällsutveckling

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.

Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga är spännvidd, konstruktionshöjd och grundläggningsförhållanden.

Läs mer: Här är de tre vanligaste brotyperna

Hur gör man städer tillgängliga?

Det går ut på att planera och bygga på ett sätt så att alla, oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga, kan vistas där på samma villkor.

Läs mer: Så gör man städer tillgängliga

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

SAM bygger på att arbetsgivare, anställda och skyddsombud kartlägger risker för ohälsa eller olycksfall och jobbar för att motverka dem.

Så fungerar systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur planerar man trafik?

Idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.

Läs mer: Så planerar man trafik

Vad är krishantering?

Krishantering består av allt det som vi som samhälle behöver göra före, under och efter en kris, för att kunna hantera stora händelser som påverkar oss.

Läs mer: Detta innebär krishantering

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten.

Läs mer: Så fungerar en digital tvilling

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.

Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant.

Läs mer: Detta är social hållbarhet

Skyddsrum (Foto: Kristianstads kommun/Cecilia Sandén)

Hur fungerar skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas.

Läs mer: Så fungerar skyddsrum

Hur släcker man bränder miljövänligt?

Att släcka snabbt och effektivt så att elden inte riskerar att spridas är bara en aspekt av brandsläckning.

Läs mer: Så släcker man bränder miljövänligt

Vad betyder säkerhetsskydd?

Säkerhetsskydd betyder att man skyddar det som är allra viktigast i samhället så att det fungerar oavsett om vi befinner oss mitt i vardagen, i en kris eller i värsta fall i krig.

Läs mer: Detta innebär säkerhetsskydd

Om Experterna svarar

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp.

Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare?

Skicka ett mejl till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.