Experterna svarar

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Några av våra experter

Anna Le Moine

Anna Le Moine

Enhetschef, trafikplanerare
Tel: +46 (10) 615 62 98
M: +46 (70) 365 98 98
Jan Larsson

Jan Larsson

Enhetschef Bro & Tunnel
Tel: +46 (10) 6156424
Rickard Klinkert

Rickard Klinkert

Department Manager, Onshore Wind, Sweden
Tel: +46 (10) 6156619
M: +46 (73) 7826619
Evelina Gunnarsson

Evelina Gunnarsson

Seniorkonsult och nudgingexpert
Tel: +46 (72) 1434313
M: +46 (72) 1434313
David Palm

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 08

Experterna svarar

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Varför ska man återvinna?

Återvinning handlar om klimatnytta, men det är också en ekonomisk fråga. All materialåtervinning gör i regel nytta, men hur lönsam och miljöbesparande den är varierar.


Läs mer: Därför ska man återvinna

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga är spännvidd, konstruktionshöjd och grundläggningsförhållanden. Här är Sveriges tre vanligaste brotyper.


Läs mer: De tre vanligaste brotyperna

Hur planerar man trafik?

Idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.


Läs mer: Så planerar man trafik

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten. Det kan vara en maskin eller ett fordon, men också ett hus, en tunnel, en bro eller en hel stad.


Läs mer: Så funkar en digital tvilling

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Klimatförändringarna leder till fler och kraftigare skyfall. Samtidigt börjar det ta slut på ”bra” platser att bygga på i städerna. Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar

Hur släcker man bränder miljövänligt?

Att släcka snabbt och effektivt så att elden inte riskerar att spridas är bara en aspekt av brandsläckning. Lika viktigt är att förhindra att miljöfarliga ämnen läcker ut i naturen och förorenar vårt dricksvatten eller förstör viktiga livsmiljöer för djur och växter.


Läs mer: Så släcker man bränder miljövänligt

Vad innebär det att barnkonventionen blir lag i Sverige?

Barnkonventionen blir svensk lag den 1 januari 2020. Det betyder att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i utsatta situationer får ett skarpare juridiskt verktyg.


Läs mer: Vad innebär det att barnkonventionen blir lag i Sverige?

Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid. Precis som namnet antyder tar analysen in miljöpåverkan under hela livscykeln – från det material som används i produktionen till transporter, energianvändning och hur avfallet tas om hand.


Läs mer: Det här är en livscykelanalys

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites