Experterna svarar

Våra experter inom hållbarhet, innovation och samhällsplanering svarar på frågor och reder ut krångliga begrepp. Har du en fråga som du funderat på, men aldrig fått tillfälle att ställa till en ingenjör eller samhällsrådgivare? Mejla till kommunikation@ramboll.se så kanske svaret på just din fråga blir publicerad.

Några av våra experter

Anna Le Moine

Anna Le Moine

Enhetschef, trafikplanerare
Tel: +46 (10) 615 62 98
M: +46 (70) 365 98 98
Jan Larsson

Jan Larsson

Enhetschef Bro & Tunnel
Tel: +46 (10) 6156424
Rickard Klinkert

Rickard Klinkert

Department Manager, Onshore Wind, Sweden
Tel: +46 (10) 6156619
M: +46 (73) 7826619
Evelina Gunnarsson

Evelina Gunnarsson

Seniorkonsult och nudgingexpert
Tel: +46 (72) 1434313
M: +46 (72) 1434313
David Palm

David Althoff Palm

Tjänsteområdeskoordinator
Tel: +46 (10) 615 33 08

Experterna svarar

Vad är totalförsvar?

Totalförsvar är sådan verksamhet som behövs för att förbereda Sverige för krig. Under högsta beredskap är totalförsvar all samhällsverksamhet som då ska bedrivas.


Läs mer: Det här är totalförsvar

Varför ska man återvinna?

Återvinning handlar om klimatnytta, men det är också en ekonomisk fråga.


Läs mer: Därför ska man återvinna

Vad är microgrids?

Ett microgrid är ett lokalt självförsörjande energisystem som kan distribuera, konsumera och lagra energi.


Läs mer: Så fungerar microgrids

Hur fungerar självkörande fordon – och vilka fördelar och utmaningar finns?

Ett självkörande fordon är ett fordon som kör sig själv utan direkt mänsklig insats.


Läs mer: Så fungerar självkörande fordon

Vad är nudging?

Nudging är ett verktyg för att ändra människors beteenden genom att göra det enklare att göra vissa val.


Läs mer: Så fungerar nudging

Vad är automatisering?

Automatisering innebär att en process fångas upp och tas över av ett datorprogram som utför den på exakt samma sätt varje gång.


Läs mer: Så fungerar automatisering

Hur anpassar man städer för att klara översvämningar?

Att anlägga parker eller dammar kan vara ett sätt att förhindra översvämningar.


Läs mer: Så anpassas städer för att klara översvämningar

Varför är biologisk mångfald viktigt?

Biologisk mångfald är nödvändigt för allt liv på jorden. För att arter ska kunna stå emot yttre hot och för genetisk variation. Den är även viktig för oss människor då den ger oss mat, medicin och andra livsnödvändigheter.


Läs mer: Därför är biologisk mångfald viktig

Vad innebär det att barnkonventionen nu är lag i Sverige?

Det betyder att barnet som rättighetsbärare får en stärkt ställning och att de som arbetar med barn som befinner sig i utsatta situationer får ett skarpare juridiskt verktyg.


Läs mer: Vad innebär det att barnkonventionen blir lag i Sverige?

Vad är livscykelanalys?

Livscykelanalys (LCA) är en metod för att beräkna hur en produkt påverkar miljön under hela sin livstid.


Läs mer: Det här är en livscykelanalys

Vad är ekologiskt fotavtryck?

Det ekologiska fotavtrycket är ett mått på mängden resurser som en människa förbrukar.


Läs mer: Detta är ekologiskt fotavtryck

Vilka är de tre vanligaste brotyperna?

Faktorer som avgör vilken typ av bro man ska bygga är spännvidd, konstruktionshöjd och grundläggningsförhållanden. Här är Sveriges tre vanligaste brotyper.


Läs mer: Det här är de tre vanligaste brotyperna

Hur gör man städer tillgängliga?

Det går ut på att planera och bygga på ett sätt så att alla, oavsett rörelse- eller orienteringsförmåga, kan vistas där på samma villkor. 


Läs mer: Så gör man städer tillgängliga

Vad är systematiskt arbetsmiljöarbete?

SAM bygger på att arbetsgivare, anställda och skyddsombud kartlägger risker för ohälsa eller olycksfall och jobbar för att motverka dem.


Läs mer: Så fungerar systematiskt arbetsmiljöarbete

Hur planerar man trafik?

Idag handlar trafikplanering till stor del om att uppmuntra människor att ändra beteende och välja hållbara transporter.


Läs mer: Så planerar man trafik

Hur släcker man bränder miljövänligt?

Att släcka snabbt och effektivt så att elden inte riskerar att spridas är bara en aspekt av brandsläckning.


Läs mer: Hur släcker man bränder miljövänligt?

Vad är en digital tvilling?

En digital tvilling är en kopia i datormiljö av något som finns i verkligheten.


Läs mer: Så funkar en digital tvilling

Hur fungerar vindkraft?

Vindkraft innebär produktion av elenergi som utvinns ur vinden.


Läs mer: Så fungerar vindkraft

Vad är social hållbarhet?

Ett socialt hållbart samhälle är inkluderande, jämlikt och tolerant.


Läs mer: Detta är social hållbarhet

Vad är ekosystemtjänster?

Ekosystemtjänster är sådant naturen gör som människor har nytta av. När naturen gör jobbet helt enkelt!


Läs mer: Så fungerar ekosystemtjänster

Hur fungerar skyddsrum?

Ett skyddsrum är till för att skydda civilbefolkningen i händelse av krig. Ett skyddsrum skyddar från till exempel bomber, splitter, radioaktivitet och gas. Man skall kunna vistas säkert i ett skyddsrum i upp till två dygn. 


Läs mer: Så fungerar skyddsrum