Nyheter & event

Press- och marknadskontakt

Boel Bengtsson

Boel Bengtsson

PR-ansvarig
M: 0761-257287
Karin Nedersjö

Karin Nedersjö

Varumärke- och Marknadsföringsansvarig
Tel: +46 (10) 615 60 19
Här hittar du nyheter, pressmeddelanden, kalender, publikationer, logotyp för nedladdning och faktamaterial från vår verksamhet.

Toppnyhet

Eventkalender

27
aug
2020

Webbinarium: Trender inom hållbarhetsredovisning

Torsdag 27 augusti kl. 9:00 - 10:00

Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinarium och få hjälp i utvecklingen av er hållbarhetsredovisning.

 Vill du försäkra dig om att du har koll på de senaste trenderna inom hållbarhetsredovisning? Känner du att du behöver exempel på hur du kan lägga upp ditt arbete med att ta fram en hållbarhetsredovisning på ett effektivt sätt? Anmäl dig till vårt kostnadsfria webinarium och få hjälp i utvecklingen av er hållbarhetsredovisning.

Under en timme kommer vi att lyfta fram de mest framträdande trenderna och nyheterna inom hållbarhetsredovisning. Vi kommer även att ge dig exempel på hur arbetet med att ta fram hållbarhetsredovisningen kan läggas upp för att ni ska kunna skapa en ändamålsenlig och kvalitativ hållbarhetsredovisning.

Trender och nya verktyg, t.ex.:

  • Koppling mellan GRI och FN:s globala hållbarhetsmål
  • Krav från investerare
  • Ökat fokus på leverantörskedjan

Exempel på arbetssätt för t.ex.:

  • Hur ni beslutar vad som ska vara med i rapporten
  • Vad ni behöver tänka på för att få en bra process

Anmälan

Klicka här för att anmäl dig

3
sep
2020

Rambolls Bro- och anläggningsdag 2020

Tid & plats: Torsdag 3 september 2020

Välkommen till Rambolls Bro- och anläggningsdag.

Klicka här för mer information och anmälan

5
sep
2020

Ramboll Stockholm Halvmarathon 2020

Lördagen den 5 september 2019

15 000 löpare intar huvudstaden i Ramboll Stockholm Halvmarathon.

17
sep
2020

Nordic Buildtech Day 2020

Tid: 17 september, kl 11:30 - 16:30

Nu kliver vi in i det nya decenniet och utforskar hur vi formar morgondagens samhällen. Nya perspektiv på AI och Tech skriver om regler och påverkar beteenden samtidigt som landvinningar inom byggnation, design och material hjälper oss att skapa lösningar för en hållbar framtid.

Läs mer och anmäl dig här

23
sep
2020

Energiseminarium 2020

23 september 2020 Plats: Ramboll, Krukmakargatan 21, Stockholm

Hur ska kraftvärmen vara konkurrenskraftig i framtiden? Vilka är de stora tekniska utmaningarna vi står inför för att undvika effektbrist? Hur kan vi anpassa kraftvärmeanläggningar till att bli koldioxidneutrala? Vilken betydelse kan kommande styrmedel få för kraftvärmen - stjälpa eller hjälpa?

Årets energiseminarium tar avstamp i dessa dagsaktuella frågor inom kraftvärmebranschen och vilka utmaningar och möjligheter vi står inför framöver. 

Läs mer och anmäl dig här

Utvalda projekt

Barnkonventionen i fokus för analysuppdrag

Vad skulle det innebära ekonomiskt om FN:s barnkonvention införs i svensk lag? På uppdrag av Statskontoret har Ramboll nyligen utrett konsekvenserna. Resultatet presenteras i en alldeles färsk rapport.

Ör Centrum – Sundbybergs nya trästad

Ör centrum i Sundbyberg får ett nytt kvarter i trä. Målsättningen är att skapa en modern, trygg, social och ekologiskt hållbar stadsdel där det är enkelt att leva tillsammans. Ör centrum kommer att bli ett av Stockholms största träkvarter. Materialåtgången beräknas till nära 4 200 kubikmeter trä som binder cirka 3 000 ton koldioxid. 

Unikt samarbetsprojekt för att skapa digitala tvillingar av hela städer

Ramboll är en aktörerna när Chalmers bygger upp ett nytt kompetenscentrum kring storskaliga digitala tvillingar. Målet är att ta fram branschgemensamma metoder som gör det enklare och mindre kostsamt att hitta de bästa lösningarna för bygga, underhålla och utveckla våra städer. 

Höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås

Ramboll har fått i uppdrag av Trafikverket att utreda sträckningen för höghastighetsjärnvägen mellan Göteborg och Borås via stationerna Mölndal och Landvetter flygplats.

Livscykelanalys visar miljöpåverkan från vindkraft

Vattenfall gör miljövarudeklarationer (EPD:er) för alla sina energislag och är ett av de ledande bolagen på området. Syftet är att ta fram tydlig, kvalitetssäkrad och jämförbar information till sina kunder om hur elproduktionen påverkar miljön men EDP:erna används också som underlag för att minska miljöpåverkan längs livscykeln. Ramboll har varit delaktiga i den senaste miljövarudeklarationen för Vattenfalls vindkraftsparker i Europa.

Stockholms nya avloppsrening ger bättre vatten i Östersjön

Stockholms avloppsrening måste förnyas för att klara den kraftigt ökade befolkningen och möta framtidens miljökrav. Just nu genomför Stockholm Vatten och Avfall AB, SVOA, ett stort projekt för att fördubbla kapaciteten i Henriksdals reningsverk och Ramboll är involverade i flera delar.

Se alla projekt

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites