Våra värderingar

Ramboll är ett stiftelseägt företag, vilket ger oss möjlighet att leva i enlighet med våra värderingar och behålla ett långsiktigt perspektiv bortom kortsiktiga vinster. Vår kompass är sedan starten riktad mot att skapa samhällsnytta på riktigt.

Våra värdeord

  • Insight & Excellence
  • Integrity & Empathy
  • Empowerment & Collaboration
  • Enjoyment & Passion

Dessa värdeord är gemensamma för hela företaget världen över. Fyllda med exempel och betydelser hjälper de oss att fatta beslut i linje med vårt syfte - att skapa hållbara samhällen där människor och natur blomstrar.

För oss betyder dessa värdeord att människan alltid står i centrum och att våra innovativa och hållbara lösningar formas för invånarna. Teknik för teknikens egen skull är meningslös, men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen.

Ramboll är ett företag med och för människor. Vi uppmuntrar till nytänkande och samarbeten över geografiska och kompetensmässiga gränser. Oväntade och flexibla konstellationer ger nya insikter, motiverade medarbetare och bättre lösningar för människor och natur. Vi litar på att våra kollegor tar ansvar och fattar beslut vi kan vara stolta över.

"Behandla andra som du själv önskar bli behandlad"

Børge Rambøll och Johan Hannemann grundade Ramboll 1945 med inställningen "behandla andra som du själv vill bli behandlad". Denna värdering gäller affärsetik, ansvarskännande gentemot samhället och fokus på nöjda medarbetare och utgör grundelementen i vår verksamhet. Så har vi jobbat i 75 år.

Teknik för teknikens egen skull är meningslös, men rätt använd kan den förbättra både vardagen och världen.

Relaterat

Rambolls historia

Den historia Ramboll skriver idag är en direkt fortsättning av den som påbörjades för drygt 70 år sedan. Børge Johannes Rambøll och Johan Georg Hannemann grundade ”Rambøll & Hannemann” 1945.


Ett ansvarstagande företag

Våra grundare trodde på höga etiska normer och ansvarstagande gentemot varandra och samhället som helhet. Och det är så Ramboll arbetar än idag.


Stiftelseägda

Rambollstiftelsen är majoritetsägare i Rambollkoncernen och äger mer än 97,5% av aktierna. Resterande del ägs av anställda på Ramboll.