Stiftelseägda av Ramboll Foundation

Rambollstiftelsen är majoritetsägare i Rambollkoncernen och äger mer än 97,5% av aktierna. Resterande del ägs av anställda på Ramboll.

Att Ramboll ägs av en stiftelse säkerställer en långsiktig och oberoende utveckling av företaget, dess anställda och de samhällen vi verkar i. Vi är finansiellt transparenta och både företagets- och stiftelsens resultat publiceras årligen.

Om Rambollfonden

Huvudägaren till Ramboll är Rambollfonden. Det är en oberoende dansk företagsstiftelse som grundades år 1972 för att säkerställa en långsiktigt ekonomisk tillväxt samt en positiv utveckling av Ramboll som företag till gagn för de anställda.

Stiftelsens ägandeskap återspeglar grundarna Ramboll och Hannemanns ambition att skapa ett företag där intäkterna återinvesteras i bolagets fortsatta utveckling och där medarbetarna kan känna en stark äganderätt.

Stiftelsen är också en filantropisk organisation som beviljar donationer till forskning, studier och pedagogiska ansträngningar. Den ger också hjälp och stöd till tidigare anställda och deras familjer, samt stöder välgörenhetsorganisationer och humanitära projekt.

Läs mer

Rambollfonden

Läs mer på Rambollfondens webbplats.


Besök rambollfonden.dk (öppnas i nytt fönster)