2018

Raid Karoumi, professor och chef för avdelningen bro- och stålbyggnad på Kungliga Tekniska Högskolan

Raid Karoumi tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för sitt excellenta sätt att utveckla avdelningen för bro- och stålbyggnad på KTH och för att han har drivit fram forskningsfronten i både nationella och internationella sammanhang och därvid höjt nivån och kvaliteten inom forskningen om brodynamik, instrumentering och broövervakning. Hans forskning har lett fram till konkreta resultat som har kommit till nytta för ägare och förvaltare av broar och direkt kan nyttjas i det praktiska konstruktionsarbetet hos konsulter och byggare. Han har också byggt upp en masterutbildning i brobyggnad av högsta klass och är en mycket omtyckt lärare och handledare.

Hans Pétursson, teknisk doktor vid Luleå Tekniska Universitet och stålbrospecialist, Trafikverket

Hans Pétursson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för sitt tillämpade forskningsarbete kring broar med integrerade landfästen. Han har studerat internationell forskning på detta område och anpassat beräkningsmodeller och metodik efter svenska förhållanden. Som ett led i arbetet konstruerade han en fyrtio meter lång samverkansbro med integrerade landfästen över Leduån strax söder om Umeå, vilken instrumenterades och följdes upp med avseende på såväl trafik- som temperaturlaster. Detta möjliggjorde analys av överensstämmelse mellan beräkningsmodell och verklighet och resultaten från dessa mycket framgångsrika fältförsök har vunnit internationell spridning.

Tara Wood, teknisk doktor vid Chalmers Tekniska Högskola och teknisk affärsutvecklingsansvarig, geoteknik och mark, NCC Infrastruktur

Tara Wood tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 för att hon genom att driva svenska och internationella geotekniska nätverk har möjliggjort implementeringen av ny grundläggningsteknik i Sverige. Det gäller allt ifrån energipålar, till permanenta slitsmurar och nya lösningar för stabilisering av djupa schakter. Hon kombinerar en bred och djup teoretisk förståelse med ett praktiskt fokus och vågar ifrågasätta gamla tankesätt. Hon har härigenom medverkat till att optimera anläggningsbyggandet genom lösningar som kombinerar säkerhet, byggbarhet, hållbarhet och kostnadseffektivitet.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser