2015

Maria Viklander, Professor, Luleå Tekniska Universitet

Maria Viklander tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att hon i nära samband med behovsägare bedrivit forskning som bland annat har lett till förbättrad snöhantering i ett flertal kommuner. Hennes arbete har medverkat till att gröna dagvattenlösningar kommer till större användning, inte minst i Sverige, vilket i sin tur bidrar till att minska samhällets kostnader för översvämningar, samt bidrar till att minska miljöpåverkan på våra sjöar och vattendrag.

Ulf Håkansson, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan

Ulf Håkansson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för forskningsinsatser som har medfört att Sverige har kunnat utveckla ny injekteringsteknologi som har avsevärda miljöfördelar, speciellt med beaktande av att säkerställa de funktionskrav som gäller för tätning av berg med optimal kombination av material och teknik vilket kan ge svenska företag nya affärsmöjligheter på den globala marknaden.

Milan Veljkovic, Professor, Luleå Tekniska Universitet

Milan Veljkovic tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han har utvecklat brandingenjörsutbildningen i Luleå samt för att han med ett brett europeiskt kontaktnät initierat och genomfört ett stort antal EU-projekt som bidrar till att effektivisera stålbyggandet.

Mats Emborg, Professor, Luleå Tekniska Universitet, och FoU-chef på Betongindustri

Mats Emborg tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sitt mångåriga och internationellt framgångsrika arbete med att utveckla härdningsteknologi för betong, nya självkompakterande och mer miljöeffektiva betongkvaliteter, samt armering med fibrer.

Ali Farhang, Teknologie Doktor, Kungliga Tekniska Högskolan, och Affärsområdeschef för broavdelningen på Ramboll

Ali Farhang tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för att han är en  skicklig konstruktör och forskare, som med engagemang och entusiasm förmår sprida kunskap inom byggbranschen samt samla världsledande expertis till möten i Sverige.

Costin Pacoste, Docent, Kungliga Tekniska Högskolan

Costin Pacoste tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för sin förmåga att dels identifiera och lösa praktiska problem, dels presentera forsknings- och utvecklingsresultat så att de direkt kan tillämpas vid dimensionering av konstruktioner av allehanda slag. Med sin yrkesskicklighet och sitt ödmjuka sätt är han vidare en utmärkt förebild för studenter och kollegor i branschen.

Berit Balfors och Bo Olofsson, Professorer, Kungliga Tekniska Högskolan

Berit Balfors och Bo Olofsson tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2015 för ett mycket framgångsrikt arbete inom samhällsbyggnad på miljöns villkor med särskild betoning på utveckling av transportinfrastruktur och för den implementering av kunnandet som de fört in i byggsektorn.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser