2011

Steen Lykke, Expert på tunnelkonstruktioner och Direktör, Femern A/S

Steen Lykke belönas i egenskap av internationell auktoritet inom tunnelkonstruktioner. Han har deltagit i ett flertal av världens mest komplexa tunnelprojekt, som Öresundsförbindelsen och Marmarayprojektet, som förbinder Asien med Europa under Bosporensundet.

Sedan flera år tillbaka har Steen Lykke arbetat som direktör på det danska företaget Femern A/S, som ska bygga Fehmarn Bält-förbindelsen under Östersjön mellan Rödby och Puttgarden. Förbindelsen, som blir drygt 18 kilometer lång, med fyra tunnelrör för både väg- och spårtrafik, kommer att vara världens längsta sänktunnel när den öppnar för trafik under 2020.

Steen har genom sin öppna, dynamiska, inspirerande och skandinaviska ledarstil och stora professionella kunskap stimulerat de inblandade ingenjörerna och flyttat kända gränser och därmed bidragit till att sätta nya tekniska gränser. Han har dessutom bidragit med en ny kontraktsmetod, och introducerat en tydlig och väl definierad riskdelning mellan beställare och entreprenör. Han är slutligen flitigt anlitad som föreläsare vid internationella konferenser.

Lars-Olof Dahlström, Sektionschef Geo/Anläggning, NCC, och Adjungerad Professor, Chalmers Tekniska Högskola

Med ena foten i forskarvärlden och den andra i byggbranschen har Lars-Olof Dahlström mer än 25 år i branschen. Hans arbete har betytt mycket för utvecklingen av undermarksanläggningar i berg och jord. Lars-Olof tilldelas pris för sina kunskaper och långa erfarenhet inom väg, järnväg, vattenkraftverk och bergrum för gas och olja, såväl i Sverige som internationellt.

Han är inte bara expert med utomordentliga kunskaper utan sprider också med stort intresse sitt kunnande till kolleger och studenter. Han har under åren lett flera forsknings- och utvecklingsprojekt, däribland flera doktorandprojekt och ett stort antal examensarbeten inom anläggningsteknik i sin egenskap av Adjungerad professor.

Christer Carlsson, Civilingenjör, Affärsutveckling Bro, Ramboll

Christer Carlsson är med 35 års erfarenhet en av landets ledande brokonstruktörer. Han belönas för sina kreativa brolösningar som uppfyller alla regelverk på ett produktionsmässigt fördelaktigt sätt.

Christer har under sin karriär utvecklat det svenska anläggningsbyggandet genom utvecklingsinsatser i samverkan med entreprenörer, industrier och myndigheter. Han har också varit mentor för ett stort antal unga ingenjörer och stöttat deras utveckling till att bli självständiga och duktiga brokonstruktörer.

Bland de hundratals broar han varit med om att konstruera kan nämnas Vallsundsbron i Jämtland, Tranebergsbron i Stockholm, ombyggnad av Sandöbron, fjorton stycken broar i Höga Kusten-projektet, och broar över Ångermanälven, Nätrån samt Offersjön för Botniabanan i Ångermanland.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser