2009

Tore Lundmark, Civilingenjör, stålkonstruktioner, broar och anläggningar, Ramboll

Tore Lundmark belönas för sitt arbete med avancerade stålkonstruktioner för broar och anläggningar. Med 43 år i branschen kan han utan överdrift utnämnas till en av Sveriges främsta konstruktörer.

Den största utmaningen som han stött på hittills var konstruktionen av Pitsundsbron 1983. Bron, som ligger 10 kilometer söder om Piteå, ställde extrema krav på spännvidd och höjd. Lösningen blev konstruktionen av en av Sveriges första samverkansbroar i stål och betong.

Mohammad Al-Emrani, Forskare, Chalmers Tekniska Högskola

Mohammad Al-Emrani tilldelas pris för sin forskning inom stålbroar, i synnerhet livslängdsfrågor och förstärkning av stål- och samverkansbroar. Han har en uttalad strävan att föra över forskningsresultat till praktiken och är dessutom en god pedagog.

Jan-Erik Jonasson, Professor, Luleå Tekniska Universitet

Jan-Erik Jonasson tilldelas pris i egenskap av upphovsman till ett av branschens mest använda program för att undvika sprickor i betong. Jan-Erik är en av Sveriges allra främsta betongspecialister.

Torleif Dahlin, Professor, Lunds Tekniska Högskola

Torleif Dahlin belönas för utveckling av resistivitetsmetoden som används vid geotekniska undersökningar av exempelvis grundvatten och förorenad mark. Metoden är en stor tillgång i anläggningsprojekt för att undvika allvarliga miljöskador. Resistivitetsmetoden används över hela världen och av de flesta stora konsultföretagen i Sverige.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser