2000

Helena Drottenborg, Teknologie Licentiat, Lunds Tekniska Högskola

Helena Drottenborg har i sin forskning och praktiska arbete påvisat sambandet mellan god vägestetik, god trafiksäkerhet och miljö, samt de möjligheter detta innebär för utformningen av vägar och gator. Hennes arbete genomsyras också av insikten att vägens funktion kräver en god framkomlighet för trafiken, vilket är högst väsentligt för den framtida forskningen inom trafiksäkerhet och vägmiljö.

Helena har dessutom en väl utvecklad förmåga att tillämpa sina gedigna vetenskapliga kunskaper i praktiska lösningar. Detta bland annat i hennes verksamhet i Vägverkets råd för miljö och skönhet och i det nätverk mellan tekniker, gestaltare och psykologer från olika länder, som arbetar med miljö och trafiksäkerhetsfrågor. Nätverket benämns EST vilket står för Estetik – Säkerhet – Trafik. Helena Drottenborg är initiativtagare till EST.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser