1997

15 Doktorander, Institutionen för Anläggning och Miljö, Kungliga Tekniska Högskolan

Jaana Aaltonen, Björn Ackerberg, Thomas Alveteg, Maria Arm, Göran Blomqvist, Daniele Cesano, Charlotta Faith-Ell, Cristina Frycklund, Carina Färm, Eva-Lotta Johansson, Lena Johansson, Johan Lindberg, Riitta Lindström, Lena Maxe och Cecilia Scharp.

1997 gick Sigge Thernwalls Stora Byggpris till 15 doktorander vid avdelningen för Mark- och Vattenresurser vid institutionen för Anläggning och Miljö på KTH i Stockholm. Avdelningen för Mark och Vatten vid KTH har mycket aktivt medverkat i forskning inom miljöområdet och de 15 pristagarnas forskning har en stark inriktning på miljöfrågor. 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser