1996

Kyösti Tuutti, Adjungerad Professor, Lunds Tekniska Högskola

Kyösti Tuutti har lång erfarenhet från forsknings- och utvecklingsverksamhet med specialisering inom cement och betong. Kyösti tilldelas pris för sin framstående forskning, dels inom betongtekniken, dels inom återvinning samt för sitt engagemang för ökad förståelse för forskningsbehovet inom byggnadsindustrin.

Peet Höbeda, Överingenjör, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)

Peet Höbeda tilldelas Sigge Thernwalls Stora Byggpris för sin mångåriga och framgångsrika forskning inom vägbeläggningsteknik som lett fram till många viktiga praktiska tillämpningar och dessutom gjort honom till en stor auktoritet i internationella sammanhang.

Pentti Lahtinen, Civilingenjör, Ramboll Finland
Mikko Leppänen, Director of Infrastructure west, Ramboll Finland
Harri Jyrävä, Civilingenjör, Ramboll Finland

Pentti Lahtinen, Mikko Leppänen och Harri Jyrävä har erhållit pris för att tillsammans ha utvecklat teknik för stabilisering av jordlager med stor potential för besparingar i anläggningskostnader, när befintliga jordarter kan användas efter stabilisering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser