1994

Ronny Berndtsson, Docent, Institutionen för Vattenresurslära, Lunds Tekniska Högskola

Ronny Berndtsson tilldelas pris för sin grundläggande forskning inom vattenresursplanering och vattendynamik. Han är internationellt etablerad och engagerad i forskningssamarbeten med universitet och forskningsinstitutioner i en rad länder.

Ove Magnusson, Teknologie Licentiat, Skanska

Ove Magnusson tilldelas pris för sin gedigna forsknings-, utvecklings- och tillämpningsverksamhet inom geoteknik, främst inom området deformationer i packade jordfyllningar, tillväxt i hållfasthet med tiden i packad jord och anslutande tekniska områden. Han har varit och är handledare för ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt.

Mario Plos, Docent/Avdelningschef, Konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Mario Plos tilldelas pris för sitt forsknings- och utvecklingsarbete av betongbroars verkningssätt och säkerhet, dels beträffande analys- och dimensioneringsmetoder för betongkonstruktioner, och förbättrad konstruktion och utformning av vägbroar.

Leif Jendeby, Docent, NCC Teknik, Institutionen för Geoteknik, Chalmers Tekniska Högskola
Håkan Eriksson, Teknologie Doktor, Hercules Grundläggning

Leif Jendeby och Håkan Eriksson tilldelas pris för sin forskning, utveckling och praktisk tillämpning inom området friktionspålning och grundläggningsteknik, bland annat genom introduktion i Sverige av Soil Nailing. Deras verksamhet är ett bra exempel på hur god samverkan mellan forskningsinstitutioner och näringsliv kan stimulera snabb tillämpning av forskningsresultat.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser