1992

Björn Åkesson, Teknologie Licentiat, Institutionen för Konstruktionsteknik, Chalmers Tekniska Högskola

Björn Åkesson tilldelas pris för sin forskning om äldre järnvägsbroar i stål, deras bärförmåga och livslängd.

Johan Silfwerbrand, Teknologie Doktor, Institutionen för Byggnadsstatik vid Kungliga Tekniska Högskolan samt Cement- och Betonginstitutet

Johan Silfwerbrand tilldelas pris för sin forskning av hållfasthetstekniska problem vid reparationer av brobaneplattor av betong.

Sam Johansson, Teknologie Licentiat, Allmänna Ingenjörsbyrån
Anders Wörman, Teknologie Doktor, Vattenfall

Sam Johansson och Anders Wörman tilldelas pris för sin forskning kring säkerhetsfrågor och åldringseffekter hos dammar, analyser av erosionsprocesser och tillståndsmätningar.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser