1989

Stanley Gustafsson, Överingenjör, samt chef för Skanskas tekniska avdelning sedan 1968

Stanley Gustafsson har hela sitt yrkesverksamma liv arbetat på Skanska med anläggningsverksamhet och leder en plantskola för unga ingenjörer. På hans meritlista finns bland annat Ölandsbron, Alnöbron, nya Tjörnbron och Tingstadstunneln i Göteborg.

Stanley har också bland annat varit involverad i projekteringsarbeten för Stora Bältbron i Danmark och för en oljelagringsanläggning i Zimbabwe. Priskommittén hoppas genom priset underlätta för Stanley Gustafsson att föra sitt kunnande vidare till den yngre generationen anläggningsingenjörer.

Hans Hansson, Docent, Institutionen för Teknisk vattenresurslära, Lunds Universitet, samt VIAK

Hans Hanson tilldelas pris för sina insatser med att studera kustnära processer i Skåne. Det handlar om erosion, våg- och strömförhållanden och materialtransporter kopplat till problematiken med växthuseffekten - att vattennivån stiger långsamt när polarisarna smälter. Priskommittén vill gynna fortsatta studier av hur man med hjälp av anläggningstekniska åtgärder ska kunna rädda de mest hotade kustområdena i södra Sverige.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser