Fakta om priset

Enligt Sigge Thernwalls önskan skall priset delas ut vartannat år och tanken är att belöna en person eller grupp som arbetar för att tillgodose framtidens behov av långsiktigt hållbar infrastruktur. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll Sverige. Fondens styrelse har uppdragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse pristagare.

Kontakt

Linus Almqvist

Linus Almqvist

Kommunikationschef
Tel: +46 10 615 60 12

Riktlinjer när pristagare utses

Enligt Sigge Thernwalls önskan och fondstyrelsens beslut skall priset främja forskning och utveckling främst inom anläggningsteknik och därför bör pristagare väljas så att pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet inom anläggningsteknik stimuleras.

Fondens styrelse har uppdragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse en eller flera pristagare.

Priskommittén för 2018 består av:

  • Professor Örjan Wikforss, IVA (ordförande)
  • Niklas Sörensen, VD Ramboll Sverige AB
  • Professor Peter Collin, IVA 
  • Professor Kyösti Tuutti, IVA 
  • Åsa Söderström Jerring, IVA

Procedur för nominering

Förslag till pristagare skall åtföljas av motivering med dokumentation över priskandidatens verksamhet, publicering samt exempel på praktisk tillämpning av den utförda forskningen. Inkomna förslag bedöms av priskommittén, som därefter utser pristagare.

Prisutdelning

Sigge Thernwalls Stora Byggpris består av diplom och prissumma och kan ges till en eller flera vinnare med verksamhet inom det prioriterade området. Priset delades senast ut på Engineering for Life-galan i Stockholm den 26 april 2018.

Pristagarna genom åren

Vinnarna av Sigge Thernwalls Stora Byggpris

Läs mer om alla de som vunnit Sigge Thernwalls Stora Byggpris sedan priset delades ut första gången 1989.


Alla vinnare 1989-2018

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser