Sigge Thernwalls Stora Byggpris - Så går nomineringen till

Sigge Thernwall var under många år anställd vid Scandiaconsult. Han avled 1984 och har genom sitt testamente donerat en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning skall vartannat år utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll Sverige.

Kontakt

Linus Almqvist

Linus Almqvist

Kommunikationschef
T: +46 10 615 60 12

Fondens styrelse har uppdragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse pristagare.

Priskommittén består av

  • Professor Örjan Wikforss, IVA (ordförande)
  • Niklas Sörensen, VD Ramboll Sverige AB
  • Professor Peter Collin, IVA 
  • Professor Kyösti Tuutti, IVA 
  • Åsa Söderström Jerring, IVA

Procedur när pristagare utses

Förslag till pristagare skall åtföljas av motivering med dokumentation över priskandidatens verksamhet, publicering samt exempel på praktisk tillämpning av den utförda forskningen.

Nästa nomineringsperiod öppnar under hösten 2018.

Inkomna förslag bedöms av priskommittén, som därefter utser pristagare.

Prisutdelning

Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018 delades ut på Engineering for Life-galan på Winterviken i Stockholm den 26 april 2018.


Pristagarna genom åren

Broschyr: Sigge Thernwalls Stora Byggpris

Här kan du läsa mer om vilka som vunnit Sigge Therwalls Stora Byggpris sedan priset delades ut för första gången 1989.


Läs vidare

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser