Carmen Wargborn

Sponsringsansvarig

T: +46 (10) 6156015
M: +46 (72) 1489915

Förslag till pristagare skall åtföljas av motivering med dokumentation över priskandidatens verksamhet, publicering samt exempel på praktisk tillämpning av den utförda forskningen. Skicka in din nominering via formuläret nedan eller via post till:

IVA
Att: Staffan Eriksson
Box 5073
102 42 Stockholm

Priset delas ut den 23 april 2020 i Stockholm. Vinnarna meddelas personligen senast den 15 mars 2020.

Nominera till Sigge Thernwalls Pris 2020

 Bifoga länk(ar) till dokument som beskriver projektet eller forskningen och styrker det resultat som uppnåtts- eller förväntas uppnås och vilken samhällsnytta som därmed skapas. Du bifogar filer genom att ange länk till dokument på exempelvis Google Drive, OneDrive, Dropbox (eller annan motsvarande tjänst). Du kan klistra in upp till 5 länkar.