Carmen Wargborn

Projektledare

T: +46 10 615 60 15
M: +46 721 489 915

Till juryn, som består av Ramboll och Ingenjörsvetenskapsakademien, ska du skicka in följande för att din nominering ska vara godkänd:

  • Beskrivning av forskningen som du tycker ska vinna. Finns det länkar till publikationer eller webbsidor där man kan läsa mer, bifoga dessa.
  • Ett kort cv på personen bakom forskningen. Namn och kontaktuppgifter måste framgå.
  • En kort motiverande text till varför du tycker att just denna forskning ska vinna, max en A4.
  • Namn, telefonnummer och e-post till dig som nominerar.

Godkända nomineringar kommer sedan få bekräftelse av juryn per e-post att de godtagits, och berörda personer bjuds in till prisutdelningen den 20 april i Stockholm.