Carmen Wargborn

Sponsringsansvarig

T: +46 10 615 60 15
M: +46 721 489 915

Förslag till pristagare skall åtföljas av motivering med dokumentation över priskandidatens verksamhet, publicering samt exempel på praktisk tillämpning av den utförda forskningen. Skicka in din nominering via formuläret nedan eller via post till:

IVA
Att: Staffan Eriksson
Box 5073
102 42 Stockholm

Nomineringsperioden har löpt ut.