Sigge Thernwalls Pris

Sveriges största pris inom hållbar samhällsbyggnad

Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd

Sigge Thernwalls pris 2020 tilldelas Joakim Jeppsson, Georgia Destouni och Thomas Blanksvärd.

Sigge Thernwalls pris 2020 till innovationer som bidrar till ett bättre klimat

– Med hjälp av smart teknik och ny kunskap bidrar pristagarna till ett effektivare och mer hållbart samhällsbyggande till nytta både för branschen och för samhällets invånare. Alla tre jobbar med innovationer som bidrar till ett bättre klimat. Det har också varit en viktig faktor att de sprider och tillgängliggör sin kunskap till yngre forskare. Så säkrar vi en positiv utveckling i samhällsbyggarbranschen, säger Åsa Söderström Winberg, ledamot i IVA och ordförande i priskommittén.

Läs mer och se prisutdelningen här

Tara Wood - tidigare pristagare

1 miljon för forskning och innovation inom samhällsbyggnad

2018 delades en miljon kronor ut till tre vinnare. Prisutdelningen var den fjortonde i ordningen.

Läs mer om vinnarna 2018

Se Nordic Buildtech Awards & Prisutdelningen av Sigge Thernwalls pris 2020