Sigge Thernwalls Stora Byggpris

Sigge Thernwall var under många år anställd vid Scandiaconsult som idag är Ramboll Sverige. Han donerade en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik som vartannat år delar ut ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen. Sigge Thernwalls Stora Byggpris är idag Sveriges största pris inom byggbranschen. 2018 delade vi ut hela 1 miljon kronor och vinnarna presenterades vid Engineering for Life-galan på Winterviken i Stockholm.

Kontakt

Linus Almqvist

Linus Almqvist

Kommunikationschef
T: +46 10 615 60 12

Den 26 april 2018 delades Sigge Thernwalls Stora Byggpris för forskning och utveckling inom anläggningsteknik ut. Prisutdelningen var den fjortonde i ordningen.

Om Sigge Thernwall

Sigge Thernwall var under många år anställd vid Scandiaconsult. Han avled 1984 och har genom sitt testamente donerat en stor del av sin kvarlåtenskap till en utvecklingsfond inom teknik. Av fondens avkastning skall vartannat år utdelas ett bidrag till forskning och utveckling inom tekniska ämnen, företrädesvis i anläggningsteknik. Fonden förvaltas av en styrelse utsedd av Ramboll Sverige. Fondens styrelse har uppdragit åt Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, att utse pristagare.

Riktlinjer när pristagare utses

Enligt Sigge Thernwalls önskan och fondstyrelsens beslut skall priset främja forskning och utveckling främst inom anläggningsteknik och därför bör pristagare väljas så att pågående forsknings- och utvecklingsverksamhet inom anläggningsteknik stimuleras.

Sigge Thernwalls Stora Byggpris består av diplom och prissumma och kan ges till en eller flera vinnare med intressant och givande verksamhet inom det prioriterade området.

- Vi vill lyfta fram eldsjälarna i branschen som lyckats ta sin forskning från teori till praktik och därmed bidragit till samhällsnyttan, säger Niklas Sörensen, medlem av priskommittén och VD för Ramboll i Sverige.

Läs mer: Vem som kan nominera och hur det går till

Pristagarna genom åren

De vann Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018


Läs mer: De vann Sigge Thernwalls Stora Byggpris 2018

Broschyr: Sigge Thernwalls Stora Byggpris

Här kan du läsa mer om vilka som vunnit Sigge Therwalls Stora Byggpris sedan priset delades ut för första gången 1989.


Läs mer: Vinnarna genom åren

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser