Organisation

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 16 500 experter i 35 länder. Rambolls svenska huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige har vi cirka 2 000 medarbetare på ett 30-tal kontor från norr till söder.

Kontakt

Suzanne Nygren

Tel: +46 10 615 60 00

Rambollkoncernen

Ramboll som koncern är uppbyggd utifrån en organisationsstruktur som bygger på Country Business Units, Markets och supportfunktioner. Denna organisation kortar beslutsvägarna och stärker samarbetet i organisationen, både över landgränser och marknader. Detta passar oss bra då vi arbetar tvärvetenskapligt och projektinriktat. Varje uppdrag tillsätts resurser utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens.

Den svenska verksamheten

I den svenska verksamheten ingår Ramboll Sweden med divisionerna Byggnader, Transport och Projektledning samt Miljö, Vatten och Energi. I Sverige finns också dotterbolaget Ramboll Management Consulting.

Mer information

Broschyr: Företagspresentation Ramboll Sverige


Ladda ner broschyren (PDF)