Organisation

Ramboll är en ledande samhällsrådgivare med 15 000 experter i 35 länder. Rambolls svenska huvudkontor finns i Stockholm. I Sverige har vi cirka 2 000 medarbetare på ett 30-tal kontor från norr till söder.

Kontakt

Suzanne Nygren

Suzanne Nygren

HR-chef
Tel: +46 10 615 60 40

Rambollkoncernen

Ramboll som koncern är uppbyggd utifrån en tredimensionell organisationsstruktur som bygger på Country Business Units, Markets/Global Practices och supportfunktioner. Denna organisation kortar beslutsvägarna och stärker samarbetet i organisationen, både över landgränser och marknader. Detta passar oss bra då vi arbetar tvärvetenskapligt och projektinriktat. Varje uppdrag tillsätts resurser utifrån uppdragets specifika behov av spetskompetens.

Den svenska verksamheten

I den svenska verksamheten ingår Ramboll Sverige med divisionerna Buildings, Transport och Project Management. I Sverige finns också dotterbolaget Ramboll Management Consulting och Global Practices för Environment & Health, Water och Energy.

Mer information

Broschyr: Företagspresentation Ramboll Sverige


Ladda ner broschyren (PDF)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser