Medlemskap i organisationer

Ramboll Sverige är medlem i

Innovations­företagen

Innovations­företagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska konsultföretag med inriktning på teknik och design i vid mening. Bland medlemsföretagen finns arkitektkontor, byggkonsulter, teknikkonsulter inom installation, miljö, energi och industriteknik.


Läs mer på innovationsforetagen.se

IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad - Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet - är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet med forskning, innovation och kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. Detta uppdrag utförs i bred samverkan med representanter från medlemmar och samarbetspartners från hela sektorn.


Läs mer på www.iqs.se

SNS

SNS driver forskningsprojekt, ger ut rapporter och anordnar seminarier som ger nya insikter och fördjupar samhällsdebatten. SNS arbetar med några av Sveriges och världens främsta samhällsforskare. Målet är att beslut om frågor som är centrala för samhällsutvecklingen ska vara välgrundade.


Läs mer på sns.se

Geoforum Sverige

Geoforum Sverige är en ideell förening och nationell plattform som arbetar för att långsiktigt främja samhällsnyttan av geodata och en datadriven utveckling av ett hållbart samhälle.


Läs mer på geoforum.se

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites