Medlemskap i organisationer

Ramboll Sverige är medlem i

Svenska Teknik&Designföretagen

Svenska Teknik&Designföretagen är bransch- och arbetsgivarorganisation för svenska konsultföretag med inriktning på teknik och design i vid mening. Bland medlemsföretagen finns arkitektkontor, byggkonsulter, teknikkonsulter inom installation, miljö, energi och industriteknik.


Läs mer på std.se

IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad - Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet - är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet med forskning, innovation och kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn. Detta uppdrag utförs i bred samverkan med representanter från medlemmar och samarbetspartners från hela sektorn.


Läs mer på www.iqs.se

SNS

SNS driver forskningsprojekt, ger ut rapporter och anordnar seminarier som ger nya insikter och fördjupar samhällsdebatten. SNS arbetar med några av Sveriges och världens främsta samhällsforskare. Målet är att beslut om frågor som är centrala för samhällsutvecklingen ska vara välgrundade. Runt 280 företag, myndigheter och organisationer är medlemmar i SNS, som är en fristående förening.


Läs mer på sns.se

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser