Verksamhetsledning

Den svenska verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2015 Kvalitetsledning och ISO 14 001:2015 Miljöledning. Under hösten 2020 hoppas vi även bli certifierade enligt ISO 45 001:2018 Arbetsmiljö.

Kvalitetschef

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitetschef och Compliance Manager
Tel: +46 10 615 63 52

Läs mer

Arbetsmiljöledning

Arbetsmiljöledningsarbete bedrivs dels internt inom Ramboll, dels i de uppdrag som vi genomför åt kunderna.


Arbetsmiljöledning

Kvalitetsledning

Som teknisk konsult måste Ramboll erbjuda de bästa, mest aktuella tekniska lösningarna och ge förslag på nya förbättrade metoder utan att tumma på kvaliteten.


Kvalitetsledning

Miljöledning

Redan under den inledande kontakten med kunderna påbörjas vårt miljöledningsarbete. 


Miljöledning