Globalt åtagande

Vårt åtagande att verka som ett ansvarstagande företag är förankrat i vårt Global Commitment: företagets viktigaste policy som bygger på vår vision, mission och värderingar samt respekt för internationellt erkända principer för mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Företagets policys och rutiner är anpassade till vårt globala åtagande (Global Commitment) och är en del av vår kärnstrategi och affärsverksamhet. Vi genomgår utbildning i ansvarsfullt affärsbeteende, och vi kommunicerar proaktivt Rambolls globala engagemang internt såväl som externt.

Uppförandekod

Vårt åtagande måste också påverka vårt beteende och hur vi agerar. Därför är vår uppförandekod (Code of Conduct) av största vikt. Den ger en vägledning för våra anställda om hur man uppfyller kraven för ansvarsfullt affärsbeteende som fastställs i Global Commitment.

Mer information

Global Commitment

En version signerad av styrelsens ordförande och koncernledningen kan tillhandahållas på förfrågan. Vänligen skicka ett mejl till sustainability@ramboll.com


Läs eller ladda ner dokumentet Global Commitment

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser