Globalt åtagande

Vårt åtagande att verka som ett ansvarstagande företag är förankrat i vårt Global Commitment: företagets viktigaste policy som bygger på vår vision, mission och värderingar samt respekt för internationellt erkända principer för mänskliga rättigheter, miljö och korruption.

Kontakt

Anna Essehag

Anna Essehag

Ansvarig Transformation inom hållbarhet
Tel: +46 (72) 1432474
M: +46 (72) 1432474
Louise König

Louise König

Ansvarig Affärsutveckling inom Hållbarhet
Tel: +46 (10) 6156899
M: +46 (70) 6358999

Företagets policys och rutiner är anpassade till vårt globala åtagande (Global Commitment) och är en del av vår kärnstrategi och affärsverksamhet. Vi genomgår utbildning i ansvarsfullt affärsbeteende, och vi kommunicerar proaktivt Rambolls globala engagemang internt såväl som externt.

Uppförandekod

Vårt åtagande måste också påverka vårt beteende och hur vi agerar. Därför är vår uppförandekod (Code of Conduct) av största vikt. Den ger en vägledning för våra anställda om hur man uppfyller kraven för ansvarsfullt affärsbeteende som fastställs i Global Commitment.

Mer information

Code of conduct

Läs Rambolls uppförandekod, Code of Conduct.


Ladda ner Code of Conduct (PDF)

Global Commitment

En version signerad av styrelsens ordförande och koncernledningen kan tillhandahållas på förfrågan. Vänligen skicka ett mejl till sustainability@ramboll.com


Ladda ner (PDF)

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites