Globala mål för hållbar utveckling

Ramboll är en stark supporter till FN:s 2030-agenda för hållbar utveckling och målen för hållbar utveckling (Agenda for Sustainable Development and the Sustainable Development Goals = SDG).

Kontakt

Anna Essehag

Anna Essehag

Ansvarig Transformation inom hållbarhet
Tel: +46 (72) 1432474
M: +46 (72) 1432474
Louise König

Louise König

Ansvarig Affärsutveckling inom Hållbarhet
Tel: +46 (10) 6156899
M: +46 (70) 6358999

Detta är en universell uppsättning av 17 mål, var och en med ett antal konkreta delmål och indikatorer, som alla FN:s medlemsstater förväntas använda för att sätta sina dagordningar och företagspolitik fram till år 2030.

Vi bidrar till samtliga 17 mål och de utgör också grunden för att definiera vår framtida strategiska inriktning. Vi omdefinierar kontinuerligt hur våra olika marknadsområden kan bidra till att uppnå de globala ambitionerna för var och en av dessa mål i praktiken.

Läs mer om Sustainable Development Goals här.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites