FN:s Global Compact

År 2007 gick vi med i FN:s Global Compact, ett initiativ för att uppmuntra företag över hela världen att anta gemensamma principer kring mänskliga rättigheter, arbetsrättsliga frågor, miljö och korruption.

Kontakt

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitetschef och Compliance Manager
Tel: +46 10 615 63 52

FN:s Global Compact ger oss en plattform för vårt engagemang i Corporate Responsibility (CR).

Det gör det också möjligt för oss att införa ett etablerat och globalt erkänt politiskt ramverk för utveckling, genomförande och offentliggörande av policyer och praxis inom miljö och social hållbarhet.

Läs mer: United Nations Global Compact

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser