Affärsansvar

Kontakt

Per Centrell

Per Centrell

Kvalitetschef och Compliance Manager
Tel: +46 10 615 63 52

En integrerad del av vårt affärsmannaskap är att informera våra kunder och affärspartners i de fall vi identifierar eller stöter på information i samband med vår yrkesverksamhet som vi anser oacceptabla.

Det handlar om information som bryter mot vår uppförandekod eller internationellt erkända etiska principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och affärsintegritet.

Mer information

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Andra webbplatser

Andra webbplatser