Ett ansvarstagande företag

Våra grundare trodde på höga etiska normer och ansvarstagande gentemot varandra och samhället som helhet. Och det är så Ramboll arbetar än idag.

Kontakt

Anna Essehag

Anna Essehag

Ansvarig Transformation inom hållbarhet
Tel: +46 (72) 1432474
M: +46 (72) 1432474
Louise König

Louise König

Ansvarig Affärsutveckling inom Hållbarhet
Tel: +46 (10) 6156899
M: +46 (70) 6358999
Per Centrell

Per Centrell

Kvalitetschef och Compliance Manager
Tel: +46 10 615 63 52

Som företag är vi engagerade i att minska vår miljöpåverkan, bidra till ett sammanhållet samhälle med lika rättigheter och möjligheter för alla och att främja en kultur av mångfald, arbetsglädje och lika möjligheter för alla våra anställda.

Vi strävar efter att påverka samhället genom att aktivt delta i offentliga debatter och att underlätta öppen dialog med globala intressenter och influenser med kraften att påverka den offentliga agendan mot en hållbar utveckling av samhället.

Vi är medlem i FN: s Global Compact och en stark supporter till FN:s hållbarhetsmål. Ansvar och hållbarhet är viktiga dimensioner i hur vi agerar ansvarsfullt och hanterar vår verksamhet, hur vi hittar nya marknadsmöjligheter och levererar projekt och hur vi driver frågor om hållbarhet inom vår bransch.


  Läs mer

  Corporate Responsibility Report archive

  Corporate Responsibility Reports 2010 - now

  UN Global Compact


  www.unglobalcompact.org

  Ramboll Sverige

  Ramboll Sverige
  Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
  Postadress: Box 17009
  104 62 Stockholm
  Tel:+46 (0)10 615 60 00
  Fax:+46 (0)10 615 20 00

  Mail: infosverige@ramboll.se

  Other sites

  Other sites