Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Ramboll hjälper till med att identifiera vilka sociala och ekologiska värden som ska bevaras, stärkas eller tillföras för att nå visionen om det naturnära stadslivet. Målet är att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag som gynnar både människa och miljö.

image Läs mer om hållbarhetsarbetet med Lommarstranden
miljöbild
Vår approach
I frontlinjen för hållbar utveckling

Vi har ett brett utbud av konsulttjänster inom vatten, miljö och naturresurser. Våra oberoende och objektiva experter kombinerar djupgående kunskaper inom miljö med avancerad ingenjörskonst. Våra fokusområden inom miljösektorn är gruvor, vattenrelaterade frågor och hållbarhet.

Våra tjänster inom miljö
Om Ramboll

Ramboll har fokus på människan. Ansvar och respekt för samhället är en naturlig del i Rambolls arbete för hållbar utveckling.

Klicka här för att se filmen

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser