Hållbarhetsarbete och ekosystemtjänsteanalys av Lommarstranden

Ramboll hjälper till med att identifiera vilka sociala och ekologiska värden som ska bevaras, stärkas eller tillföras för att nå visionen om det naturnära stadslivet. Målet är att skapa bättre planerings- och beslutsunderlag som gynnar både människa och miljö.

image Läs mer om hållbarhetsarbetet med Lommarstranden
Vår approach
Biologisk mångfald & affärsmässig hållbarhet

I dag finns det ingen motsättning i att bedriva en ekonomiskt lönsam affär och samtidigt verka för en hälsosam planet. Vi hjälper våra kunder att mäta och värdera deras miljöpåverkan och minska materialkostnader, säkra personalens tillfredsställelse och i slutändan öka vinsten.

Läs mer om våra tjänster inom BIODIVERSITY AND CORPORATE SUSTAINABILITY (PDF)
Vad är ekologiskt fotavtryck?

När miljöorganisationer och andra talar om ekologiskt fotavtryck är det ett sätt att visa hur människans sätt att leva och konsumera påverkar miljön. Begreppet används för att ge en konkret bild av vilken miljöbelastning vår livsstil innebär.

Läs mer: Vad är ekologiskt fotavtryck?

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites