Daniel Nilsson

Konsult Luftkvalitet

M: +46 (10) 615 34 56
Teknisk presentation av Shair

Ladda ner den tekniska presentationen av Shair

Fyll i din e-postadress för att hämta presentationen. Du får ett mejl inom några sekunder. Dubbelkolla bland skräpposten ifall det inte dyker upp.


Myndigheter och forskare mäter redan luftkvalitet regelbundet över stora delar av världen och många mätresultat är offentliga. Men resultaten visar bara hur föroreningssituationen ser ut vid själva mätinstrumentet, inte på andra platser. Visserligen kan man göra modellberäkningar för att se vad som gäller över ett större område men sådana resultat presenteras inte i realtid.

För den som vill se skillnaden i luftkvalitet mellan två resvägar eller få information om luften i ett visst kvarter har det hittills inte funnits någon lösning. Visserligen finns billiga sensorer för konsumentbruk på marknaden. Men kvaliteten på resultatet påverkas av faktorer som luftfuktighet, temperatur och ljusförhållanden. Därför visar de inte alltid rätt.

Svar på varför luftkvaliteten ändras

Nu finns produkten Shair som låter kommuner och företag se hur luften mår kvarter för kvarter, timme för timme, vilka källor som orsakar försämringar och vad man kan göra åt det. Om ett värde plötsligt förändras till det sämre kan Shair spåra källan och besvara frågorna: Beror förändringen på trafiken, industriell verksamhet eller en brand i närheten. I modellen används realtidsdata för väder och trafik för att visa hur luftkvaliteten är just nu, oavsett i vilken del av staden du än befinner dig.

Läs mer

Enklare prioritering och ökad dialog

Shair hjälper de ansvariga att prioritera rätt åtgärder för att förbättra luften och att se vilka resultat de ger - i realtid. De kan också se hur genomförda åtgärder påverkar luftkvaliteten, och dela den datan med kommunens invånare. På så sätt kan Shair också hjälpa invånare att göra mer hälsosamma val, som att välja rätt luftväg till jobbet.

De visuella modellerna som visar luftens status kan användas för att öka den allmänna medvetenheten om luftkvalitet och förbättra kommunikationen mellan myndigheter och medborgare. Samma funktioner kan hjälpa den som driver industrianläggningar att visa vad de kan göra för att minimera föroreningarna i sitt närområde.

Maskininlärning, modellering och öppna data

Shair använder sofistikerade modellberäkningar som görs med hjälp av realtidsdata för trafik och meteorologi. Den framtagna modellen förbättras kontinuerligt genom maskininlärning med stöd av stadens egna luftkvalitetsmätningar. Dessa luftkvalitetsmätningar kan kompletteras med sensorer som är enklare än stadens egna men med tillräcklig datakvalitet för att utgöra ett komplement. Det gör att det blir lättare och mer ekonomiskt försvarbart att mäta luftkvalitet på områdes- och gatunivå.

Shair desktop

Förenklar tester, förtydligar resultat

Vill man testa att stänga av en gata för trafik eller införa dubbdäcksförbud går det att se effekten direkt i Shair och på så vis lära sig vilka åtgärder som får bäst effekt i förhållande till kostnaderna.

- Redan idag är många städer och kommuner väldigt transparenta och generösa med information kring mätdata i realtid och åtgärder som pågår, säger Rambolls expert på luftkvalitet, Daniel Nilsson.

Han fortsätter:
- Problemet är bara att de mätningar man visar på sina hemsidor inte alltid är särskilt begripliga för den som tittar på dem. De säger inte så mycket om luftkvaliteten just där man befinner sig. Med Shair ser du en hel kartbild med en tydlig visualisering av status för till exempel kvävedioxid och partiklar. I realtid och för just det område du är intresserad av.

Produkten bygger på över 30 års erfarenhet av luftkvalitetsarbete världen över, på ny teknik inom AI och maskininlärning och den senaste kunskapen om hur luftföroreningar sprider sig. Richmond, Kalifornien är första pilotkunden, med målet att samla in och tolka data som ska ligga till grund för handlingsplaner för att förbättra luftkvaliteten – och hälsan - i området.