För att räkna fram din renaste luftväg väljer vi först ut upp till tre lämpliga färdvägar till slutdestinationen (läs mer om hur det går till under rubriken "Så tar vi fram cykelrutterna"). Därefter gör vi en beräkning av luftkvaliteten i realtid på tio mätpunkter längs med varje färdväg. För att placera mätpunkterna på ett jämnt avstånd längs med färdvägarna har vi valt att använda tiden det tar att cykla sträckan och dela upp den på tio. En sträcka på tio minuter får alltså en minuts mellanrum mellan varje position. 

Vid varje position läser vi av modellberäknade värden för partiklar mindre än 10 mikrometer (PM10), partiklar mindre än 2.5 mikrometer (PM2.5) och kvävedioxidhalten (NO2). Den totala mängden av respektive partikel/förorening längs med de tio mätpunkterna delas sedan på tio för att ge ett snittvärde per förorening och färdväg.

Snittvärdet för varje partikel/förorening räknas om till ett European Air Quality Index (EAQI). Den av de tre föroreningar som får högst, det vill säga sämst, EAQI på sträckan (oavsett förorening) får representera den vägsträckans EAQI. Efter att ha jämfört de olika färdvägarnas EAQI kan vi presentera din bästa luftväg just nu (den med lägst EAQI).

EAQI-index tabell

Luftkvalitet tabell

Eftersom sträckorna beräknas bli ungefär snarlika i tidsåtgång har vi valt att inte beräkna utsatthet över tid i den här beräkningen. Det innebär att en längre vägsträcka kan få bättre värden än en kortare sträcka.

För att göra den här beräkningen använder vi befintlig regional luftkvalitetsdata från företaget Breezometer. 

Så tar vi fram cykelrutterna

Cykelrutterna tas fram med hjälp av Googles tjänst Google Maps. Om du vill veta mer om hur det går till, besök Googles hjälpcenter

FAQ

Vi har samlat vanliga frågor och svar om Happy Commuter i en FAQ