Daniel Nilsson

Nationell samordnare luftkvalitet

T: +46 10 615 34 56

Bland de städer som uppmäter högst värden finns Norrköping, Göteborg, Stockholm, Linköping och Visby.  Även mindre städer som Södertälje och Sundsvall uppmäter fortsatt för höga halter tillsammans med ytterligare ett tjugotal orter runt om i Sverige. 

Sverige långt ifrån Frisk luft-målet

- Det är oroande att så många städer visar på så höga halter. 2020 var det år Sverige skulle ha uppnått riksdagens miljökvalitetsmål Frisk Luft, men det är vi i dagsläget långt ifrån. Det ställer stora krav på omställningen framåt och kräver både ökade medel och resurser inom nationell samordning. Landets kommuner och regioner måste vidta mer kraftfulla åtgärder för att förbättra luften för invånarna, säger Daniel Nilsson, luftkvalitets- och miljöexpert på Ramboll. 

Hämta ditt exemplar av luftkvalitetsrapporten

Rapporten: Vems ansvar är luften? Rambolls luftkvalitetsrapport 2020

Hämta rapport

Trots förbättringar -  flera städer visar fortfarande oacceptabla värden

Frisk Luft är ett av 16 miljömål som riksdagen fattade beslut om 1999. Målet är renare luft för att minska de skador luftföroreningar har på människor, djur, miljö och samhället. I årets rapport från Ramboll konstateras att 29 städer och orter fortfarande visar för höga halter av luftburna partiklar.

Men det finns även städer där luften blivit bättre jämfört med förra årets genomgång. Växjö, Västerås, Luleå och Lund har under året sänkt sina värden och ligger nu under gränsen. Många städer visar lägre halter än förra året, men har fortfarande värden som överstiger de acceptabla.

Kalksten istället för granit och miljözon gav bättre luft

- Exakt vad det beror på är svårt att avgöra. Region Gotland har till exempel börjat sanda med hårt granitgrus istället för sand gjort av kalksten som lättare går sönder och orsakar partikelutsläpp. Stockholm har infört miljözon på hårt belastade Hornsgatan. Det finns helt enkelt mycket kommuner och regioner själva kan göra för att minska sina utsläpp, säger Daniel Nilsson.

Rapporten ”Vems ansvar är luften?” lyfter problematiken kring luftföroreningar men framförallt vad som kan göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer.

I år skulle Sveriges miljökvalitetsmål Frisk Luft uppnås. Ramboll har analyserat luftkvaliteten genom data från landets kommuner och städer från 2019 och det är tydligt att målet inte nås till 2020.

Om rapporten ”Vems ansvar är luften?”

Ramboll vill med rapporten ”Vems ansvar är luften?” lyfta att mycket fortfarande behöver göras för att förbättra luften. Till exempel genom bättre planerad körning av tungtrafik och transporter samt bättre mätverktyg och system för uppföljning för kommuner och regioner så att de kan utvärdera sin luftkvalitet.

Att skaffa sig kunskap om situationen är viktigt för att kunna vidta rätt åtgärder på rätt plats men kunskap är även viktig när man ska utveckla staden inför framtiden.

  • Rapporten är framtagen av Rambolls luft- och kvalitetsexpert Daniel Nilsson.
  • Med rapporten vill Ramboll lyfta problematiken kring luftföroreningar men framförallt vad som kan göras för att få till en förändring mot friskare luft i våra svenska städer.
  • Nivåerna av luftburna partiklar i förhållande till miljökvalitetsmålet Frisk luft var för höga på följande orter: Borås, Gävle, Göteborg, Halmstad, Hedemora, Helsingborg, Jönköping, Karlshamn, Karlskrona, Karlstad, Landskrona, Linköping, Malmö, Motala, Norrköping, Olofström, Piteå, Skellefteå, Sollentuna, Solna, Stockholm, Sundsvall, Säffle, Södertälje, Trelleborg, Umeå, Uppsala, Visby och Örnsköldsvik.

Här hittar du 2019 års luftkvalitetsrapport: "Problemet med partiklar".

Hämta rapporten ”Vems ansvar är luften?”