Whitepaper för kommuner

Eftersom landets kommuner är de som har ansvar för både löpande granskning av luftkvalitet och för en stor del av samhällsplaneringen är det tydligt att de behöver jobba mer med luftkvalitet. Hämta vårt Whitepaper "Läget i luften och 7 tips för att förbättra den".

 

Vi vet redan att luftföroreningar orsakar luftvägssjukdomar och hjärt- och kärlsjukdomar. Även hjärnan påverkas, vilket kan leda till inlärningssvårigheter, alzheimer och demens.

Bara i Kina orsakar luftföroreningar 1,1 miljoner förtida dödsfall varje år och har en årlig ekonomisk kostnad på 38 miljoner dollar (USD). En studie i 144 kinesiska städer som genomfördes av forskare på det ansedda universitetet Massachusetts Institute of Technology (MIT) visade att dagar med högre luftföroreningar dessutom verkade bidra till sämre mentalt välmående.

Känsloyttringar på sociala medier jämfördes med luftkvalitet

I nio månaders tid använde forskarna realtidsdata från sociala medier för att spåra hur människors lycka samverkade med förändringar i halten av luftföroreningar.

Med hjälp av maskininlärning analyserades de känslor som uttrycktes på Kinas största mikroblogg Sina Weibo och ett "känslo-index" skapades. Detta index jämfördes sedan med den faktiska luftkvaliteten. Det forskarna mätte i luften var koncentrationen av hälsofarliga, mycket små partiklar (PM2,5) som kommer från bland annat trafik och energiproduktion.

Stadspark

Luftkvaliteten påverkar både hälsa och lycka visar forskning.

Sämre luft - lägre nivåer av lycka

Forskarna såg ett tydligt samband mellan luftföroreningar och lägre nivåer av lycka. Men än så länge vet man inte varför eller exakt hur luftföroreningar påverkar vårt mentala välbefinnande.

Rambolls expert på luftkvalitet Daniel Nilsson tycker ändå att resultaten är intressanta och tror att de kan komma att påverka lagstiftningen på sikt.
- De gränsvärden vi har för luftkvalitet idag är relativt högt satta. Människors hälsa påverkas negativt även när vi håller oss inom lagens ramar för hur mycket föroreningar luften får innehålla.

Föroreningarna syns inte

Daniel Nilsson tycker att företag och kommuner borde fokusera mer på hur luftkvaliteten ska bli så bra som möjligt för oss som bor här, snarare än på lagkrav. Medvetenheten bland invånarna är ganska låg och många har ingen aning om hur det står till med luftkvaliteten där de bor.

Kanske delvis för att luftföroreningarna inte syns, inte i Sverige i alla fall.

Välj din bästa luftväg till jobbet

Många svenska städer är långt ifrån att nå de mål för luftkvalitet som har satts av Sveriges riksdag. De lagstadgade gränsvärdena överskrids flera gånger om året. Med Rambolls tjänst Happy Commuter kan du välja bäst luftväg till jobbet. Där kan du se luftkvaliteten där du bor i realtid och välja den renaste cykelvägen varje dag, för både hälsa och lycka.

Källor: MIT News, Massachusetts Institute of Technology, Naturvårdsverket