Ingrid Nilsén Boklund

Ingrid Nilsén Boklund

Analytiker inom ekosystemtjänster

Tel: +46 (10) 6151611

“Med ekosystemtjänsterna kan man påverka mycket och bidra till ett mer hållbart samhälle, och det motiverar mig väldigt mycket.”

Ingrid har under kort tid gått från att skriva sitt exjobb till att bli specialist på sitt område ekosystemtjänster, ett nytt område som efterfrågas mer och mer från kommuner och stadsdelsutvecklingsprojekt. Det innebär att hon arbetar med kartläggningar och analys av ekosystemtjänster på olika nivåer för både befintliga och nya områden.

− Jag är civilingenjör och läste miljö- och vattenteknik så jag passade på att bredda utbildningen lite med exjobbet. Ekosystemtjänster är ett bra verktyg och fungerar lite som ett språk, alla vet att naturen är bra men med ekosystemtjänster kan man visa på vad en skogsdunge ger mer konkret till samhället, säger hon och fortsätter:

− Med ekosystemtjänsterna kan man påverka mycket och bidra till ett mer hållbart samhälle, och det motiverar mig väldigt mycket. När jag började med exjobbet 2014, som jag skrev för Ramboll och Knivsta Kommun, såg jag det som en chans att lära mig något nytt.

Kartläggningarna av ekosystemtjänster kan göras på olika nivåer, för hela kommuner eller för stadsdelar. Arbetet handlar till stor del om att hålla en dialog med beställaren, att försöka hitta vad de värdesätter och vill satsa på när de utvecklar områden. Ingrid hjälper även till med analyser av vad som krävs för att kunna bevara och satsa på de tjänster som beställaren vill arbeta med.

− Många beställare har en lite fluffig tanke om vad de vill göra, och vi försöker hjälpa till att göra det mer konkret. Exempelvis kanske man vill satsa på social hållbarhet med målbilder som trygghet och social sammanhållning, och då kan vi koppla det till vilka ekosystemtjänster som skapar de målbilderna man sätter upp. Det kan handla om att utforma platser på ett visst sätt eller arbeta med de känslor som sociala mötesplatser ger och skapa mer inkluderande platser. Vi konstaterar vad vi behöver för designelement eller aktörer för att ekosystemtjänsterna ska hjälpa till att uppnå målen.

Ingrid berättar att hon tycker det är väldigt roligt att arbeta mot ett mer hållbart samhälle, och att jobba så tätt med beställare. Att inte har en färdig produkt att erbjuda, utan att den växer fram under arbetet och genom olika workshops där man sätter upp mål och hur man ska nå det, tycker hon är ett väldigt utvecklande sätt att arbeta.

Hon beskriver Ramboll som en platt organisation där hon som nyexad får arbeta med det hon är specialiserad på. Drömprojektet är just nu alla projekt där man får arbeta tvärsektionellt med kollegor från andra teknikområden där ekosystemtjänster är det gemensamma språket.

− Det vore häftigt att följa ett projekt hela vägen och få se hur det förvaltas när det är färdigt. Att vara med från dialog och identifiering av tjänster i början vidare till gestaltning och byggskede och till sist förvaltning, att få se att det blir hållbart på lång sikt. Dit har vi inte kommit än, eftersom det är så nytt, avslutar hon.