Anna Le Moine

Anna Le Moine

Enhetschef, trafikplanerare

Tel: +46 10 615 62 98

“Vårt arbete handlar om hur stadsplaneringen kan ta hänsyn till och möta alla parters behov. Att skapa förutsättningar för ett hållbart resande är en viktig del i det vi gör.”

Anna Le Moine är OS-guldmedaljören i curling som studerade Väg och vatten med inriktning mot trafik på KTH. På Ramboll arbetar hon med trafikplanering i tidiga skeden, och stimuleras mest när projekten behandlar samtliga trafikslag.

– Ramboll kom jag i kontakt med för att jag kände flera som arbetade på företaget. En vän och före detta kollega blev en god ambassadör. 2011 började jag här och jag är väldigt nöjd med det beslutet, säger hon.

Sedan 2012 är Anna resultatenhetschef för Trafikenheten där man arbetar med samtliga trafikslag (gång-, kollektiv-, bil- och cykeltrafik) och även trafiksimulering och trafikanalyser. Enheten arbetar även med strategiska parkeringsutredningar för hur parkeringar kan bidra till ett mer hållbart resande. Enheten består av 15 personer och har på senare tid även börjat arbeta mer med sociala frågor i infrastrukturen och gjort sociala konsekvensbeskrivningar samt barnkonsekvensanalyser.

– Det handlar om hur stadsplaneringen kan ta hänsyn till och möta alla parters behov, berättar Anna. Att skapa förutsättningar för ett hållbart resande är en viktig del av vårt arbete. Vi arbetar även med tillgänglighetsanpassningar och har tillsammans med kollegor inom projektledning och planarkitekter tillgänglighetsanpassat alla Stockholms tunnelbanestationer.

Några projekt som Anna och hennes team arbetar med är utredningar för kollektivtrafiksatsningar inom Sverigeförhandlingen, social konsekvensbeskrivning av den nya tunnelbanesträckningen Akalla-Barkarby, ett tillgänglighetsprojekt för alla Stockholms skolmiljöer samt tvärbanans utbyggnad mot Kista där de utför trafiksimuleringar, ritar förslag på trafiksignaler och konsekvensbedömer förslaget utifrån gående och cyklisters perspektiv. De roligaste uppdragen enligt Anna är utredningar som behandlar samtliga trafikslag.

På frågan om Ramboll som arbetsplats lyfter hon fram människorna som det bästa med jobbet, och att det är en prestigelös och trevlig arbetsmiljö.

− Det är bra stämning här, kollegorna är kompetenta och delar med sig av sin kunskap. Vi är ett stort företag och det finns en enorm styrka i det. Det finns alltid någon att fråga och du får snabbt hjälp om du kört fast. Det känns professionellt, avslutar hon.