anna H

Anna Halvarsson

Affärsområdeschef Social & Economic Impact

Tel: +46 70 420 84 34

Anna Halvarsson är en senior rådgivare till beslutsfattare och ledare inom den offentliga sektorn. Anna har en omfattande förståelse för den svenska offentliga sektorn - dess dynamik och sammanhang i samhället och i ett europeiskt och globalt perspektiv. Annas kompetens kommer från över 10 år på flera positioner inom Regeringskansliet och 5 år som konsult.

Anna bistår regelbundet Regeringskansliet, myndigheter och kommuner med större analys-, strategi- och implementeringsprojekt. Hon trivs med att samla erfarenhet från olika policyområden och sektorer och har en särskilt god förståelse för offentlig förvaltning och politikområdena för tillväxt och hållbar utveckling.

Anna Halvarssons kompetensområde omfattar:

  • Evidensbaserad policyutveckling
  • Strategiutveckling och implementering
  • Ledning & Styrning
  • Internationella förbindelser, förhandlingar och diplomati
  • Processledning och medskapande
  • Anna är en stark kommunikatör och en erfaren och engagerande moderator och deltar regelbundet i debattpaneler och som föreläsare

LinkedIn

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Other sites

Other sites