Information till leverantörer

Ramboll använder sig av elektronisk fakturahantering. Det innebär att ni som leverantör skickar e-faktura i stället för pappersfakturor. E-faktura ger mindre miljöpåverkan och en effektivare och säkrare process. 

Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Det finns, beroende på förutsättningar och storlek på ert företag, enkla metoder och tjänster att tillgå.

Kom igång med e-faktura

Att skicka en e-faktura är mycket enkelt. Kan ni redan idag skicka en Svefaktura, så använder ni er befintliga lösning. Om ni inte redan skickar e-faktura kan ni enkelt registrera era fakturor på InExchange Web. Ramboll erbjuder er att manuellt registrera 100 fakturor per år kostnadsfritt.

Kontakta vår avtalspartner InExchange, 0500 – 44 63 60, för information om hur ni skickar e-fakturor till oss.

Skicka PDF-faktura via e-post

Om ni inte har möjlighet att använda e-fakturering så går det bra att i andra hand skicka fakturor till oss i PDF-format. Observera att fakturor och eventuella bilagor ska sammanfogas i ett enda pdf-dokument. Filen kan alltså innehålla hur många sidor som helst, det viktiga är att det är ett dokument.

Faktura till Ramboll Sweden AB

  • Skicka faktura med eventuella bilagor (obs! faktura och bilagor i en fil) till ramboll.132@pdf.basware.com
  • Fakturan måste innehålla beställarens åttasiffriga referensnummer.
  • Ramboll Sweden AB:s organisationsnummer: 556133-0506
  • Vi tillämpar 30 dagars betalning.

Faktura till Ramboll Management Consulting AB

  • Skicka faktura med eventuella bilagor (obs! faktura och bilagor i en fil) till ramboll.129@pdf.basware.com
  • Fakturan måste innehålla beställarens åttasiffriga referensnummer.
  • Ramboll Management Consulting AB:s organisationsnummer: 556610-4724
  • Vi tillämpar 30 dagars betalning.

Har du frågor om fakturahantering är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning:

E-post: basware.support@ramboll.se 
Telefon: 010 615 60 00