Information till leverantörer

Ramboll använder sig av elektronisk fakturahantering. Det innebär att ni som leverantör skickar e-faktura i stället för pappersfakturor. E-faktura ger mindre miljöpåverkan och en effektivare och säkrare process. 

Standarden för e-fakturor i Sverige, Svefaktura, är det format som vi har valt att arbeta med. Det finns, beroende på förutsättningar och storlek på ert företag, enkla metoder och tjänster att tillgå.

Kom igång med e-faktura

Att skicka en e-faktura är mycket enkelt. Kan ni redan idag skicka en Svefaktura, så använder ni er befintliga lösning. Om ni inte redan skickar e-faktura kan ni enkelt registrera era fakturor på InExchange Web. Ramboll erbjuder er att manuellt registrera 100 fakturor per år kostnadsfritt.

Kontakta vår avtalspartner InExchange, 0500 – 44 63 60, för information om hur ni skickar e-fakturor till oss.

Skicka PDF-faktura via e-post

Om ni inte kan tillgodose vårt önskemål om e-fakturering så går det bra att i andra hand skicka fakturor till oss i PDF-format.

  • Skicka fakturan tillsammans med eventuella bilagor till fakturor@ramboll.se
  • Fakturan måste innehålla beställarens åttasiffriga referensnummer.
  • Ramboll Sveriges Organisationsnummer: 556133-0506
  • Vi tillämpar 30 dagars betalning.

Har du frågor om fakturahantering är du välkommen att kontakta vår ekonomiavdelning:

E-post: basware.support@ramboll.se
Telefon: 010 615 60 00

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Fler webbplatser

Fler webbplatser