Rambollkontor

Ramboll har 300 kontor världen över. I Sverige finns vi på 30 kontor. Där finns kännedom om just din region - samtidigt som du får tillgång till koncernens samlade kunskap och tjänsteutbud.

Ramboll Vänersborg

Trenova Center, Östra vägen 1
SE-462 32 Vänersborg
Tel: +46 (0)10 615 6000

Ramboll Energi

Trenova Center, Östra vägen 1
SE-462 32 Vänersborg
Tel: +46 (0)10 615 60 00