Rambollkontor

Ramboll har 300 kontor världen över. I Sverige finns vi på 30 kontor. Där finns kännedom om just din region - samtidigt som du får tillgång till koncernens samlade kunskap och tjänsteutbud.

Ramboll Boden

Kungsgatan 17
SE-961 61 Boden
Tel: +46 (0)10 615 60 00