Har du frågor?

Kontakta Ella Uppala, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ramboll Sverige

Telefon: +46 (0)10-615 62 78

E-post: ella.uppala@ramboll.se

Stipendiet för bästa examensarbete inom yrkesprogrammet till landskapsarkitekt kan sökas av dig som är student vid SLU.

Ansökningsperiod och prisutdelning

Ansökningsperioden för 2020 har gått ut. Information om ansökan till 2021 kommer under hösten 2020.

Faktorer som vi lägger vikt vid

  • val av ett relevant planeringsproblem
  • hur examensarbetet bidrar till nytänkande och inspiration
  • förmågan att forma en meningsfull helhetslösning

Så här ansöker du

Skicka en länk till ditt examensarbete. Ange ”Rambolls exjobbspris” och dina initialer i mailets ämnesrad. Ange ditt mobiltelefonnummer i mailet. Om ditt examensarbete betygssatts men ännu ej publicerats kan du bifoga det som Pdf (max 10 mb). Vårt val av stipendiat kan inte överklagas.

Tidigare pristagare

2020 - Klara Kållberg
Den värmetåliga staden: sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

2019 - Hanna Axelsson & Louise Nederman
Public Place, Female Space – A proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

Läs mer

2018 - Filippa Dahlin & Lisa Berglind
Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

2016 - Malin Söderström
Mapping in/e/qualities Explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires

2015 - Johan Folkesson
Vacker och säker

2014 - Haochun Xue Olsson
Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod

2013 - Johanna Hagberg & Karin Winroth Chișinău
The green structure of a city in transition

2012 - Emma Cronholm
Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde

2011 - Merle Talviste
A thought of a new place to interact

2010 - Elin Samuelsson
Jag och Tensta

2009 - Alfred Persson
Marina visioner

2008 - Helena Persson
Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark