Har du frågor?

Kontakta Ella Uppala, Landskapsarkitekt LAR/MSA, Ramboll Sverige

Telefon: +46 (0)10-615 62 78

E-post: ella.uppala@ramboll.se

Stipendiet för bästa examensarbete inom yrkesprogrammet till landskapsarkitekt kan sökas av dig som är student vid SLU.

Ansökningsperiod och prisutdelning

Vi kommer att utse en pristagare bland de examensarbeten som publicerats på Epsilon från och med den 30 april 2019 till och med den 20 april 2020 och ansökt om stipendiet. Examensarbeten som är slutgodkända senast den 20 april 2020, men ännu inte publicerade på Epsilon, får också ansöka om stipendiet.

Priset på 20 000 kr kommer att delas ut i samband med exjobbsdagarna, antingen på Alnarp eller på Ultuna under maj/juni, beroende på vilken skola stipendiaten tillhör.

Faktorer som vi lägger vikt vid

  • val av ett relevant planeringsproblem
  • hur examensarbetet bidrar till nytänkande och inspiration
  • förmågan att forma en meningsfull helhetslösning

Så här ansöker du

Skicka en länk till ditt examensarbete i Epsilon till ella.uppala@ramboll.se senast den 20 april 2020. Ange ”Rambolls exjobbspris” och dina initialer i mailets ämnesrad. Ange ditt mobiltelefonnummer i mailet.Om ditt examensarbete betygssatts men ännu ej publicerats på Epsilon den 20 april 2020 kan du bifoga det som Pdf (max 10 mb). Vårt val av stipendiat kan inte överklagas.

Tidigare pristagare

2019 - Hanna Axelsson & Louise Nederman
Public Place, Female Space – A proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

Läs mer

2018 - Filippa Dahlin & Lisa Berglind
Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

2016 - Malin Söderström
Mapping in/e/qualities Explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires

2015 - Johan Folkesson
Vacker och säker

2014 - Haochun Xue Olsson
Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod

2013 - Johanna Hagberg & Karin Winroth Chișinău
The green structure of a city in transition

2012 - Emma Cronholm
Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde

2011 - Merle Talviste
A thought of a new place to interact

2010 - Elin Samuelsson
Jag och Tensta

2009 - Alfred Persson
Marina visioner

2008 - Helena Persson
Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark