Har du frågor?

Kontakta Jessica Jansson, Landskapsarkitekt, Ramboll Sverige

Telefon: +46 (0)790618567

Epost: jessica.jansson@ramboll.se

Stipendiet för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur kan sökas av dig som skrivit examensarbete inom yrkesprogrammet eller masterprogrammet i landskapsarkitektur vid SLU.

2021 års stipendium

Årets stipendium tilldelas Olof Olterman Arvidsson och hans arbete Förstärkt naturupplevelse – designelementets möjlighet att förstärka upplevelsen av naturmiljöer

Motivering:

"I detta inspirerande arbete undersöks hur vår upplevelse av naturen kan förstärkas genom tillägg av designade element. Tre till synes alldagliga platser väljs ut och vi får följa med i skissprocessen där elementen arbetas fram. Processen beskrivs skickligt i bild och text, skapar nyfikenhet inför resultatet och förmedlar en ödmjukhet inför både uppgiften och ämnet i stort.

I läsandet blir vi påminda om vikten av god platskännedom, förståelse för platsers ständiga förändring och att se det lilla i det stora. Påminnelser som kan tyckas självklara men är väsentliga i en digital tid då vi ständigt strävar efter effektivitet och kontroll, samtidigt som vi vistas alltmer i naturen. Arbetet lyckas föra fram ett inom landskapsarkitekturen allmängiltigt budskap på ett enastående vis."

Ansökningsperiod och prisutdelning

Ansökan för 2021 är stängd. Ny information kommer när ansökan öppnar 2022. Vårt val av stipendiat kan inte överklagas. 

Faktorer som vi lägger vikt vid

  • val av ett relevant ämne
  • hur examensarbetet bidrar till nytänkande och inspiration
  • förmågan att forma en meningsfull helhetslösning

Tidigare pristagare

2020 - Klara Kållberg
Den värmetåliga staden: sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

2019 - Hanna Axelsson & Louise Nederman
Public Place, Female Space – A proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

Läs mer

2018 - Filippa Dahlin & Lisa Berglind
Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

2016 - Malin Söderström
Mapping in/e/qualities Explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires

2015 - Johan Folkesson
Vacker och säker

2014 - Haochun Xue Olsson
Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod

2013 - Johanna Hagberg & Karin Winroth Chișinău
The green structure of a city in transition

2012 - Emma Cronholm
Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde

2011 - Merle Talviste
A thought of a new place to interact

2010 - Elin Samuelsson
Jag och Tensta

2009 - Alfred Persson
Marina visioner

2008 - Helena Persson
Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark