Har du frågor?

Kontakta Jessica Jansson, Landskapsarkitekt, Ramboll Sverige

Telefon: +46 (0)790618567

Epost: jessica.jansson@ramboll.se

Stipendiet för bästa examensarbete inom landskapsarkitektur kan sökas av dig som skrivit examensarbete inom yrkesprogrammet eller masterprogrammet i landskapsarkitektur vid SLU.

Ansökningsperiod och prisutdelning

Ansökan för 2021 är öppen. Sista ansökningsdag är 20 april. Ditt examensarbete ska vara godkänt (betygsatt och publicerat på epsilon) under perioden 2020-04-21 – 2021-04-20.

Prisutdelning brukar ske i samband med exjobbsdagarna. På grund av rådande pandemi är det osäkert hur prisutdelningen för 2021 kommer att gå till. 

Faktorer som vi lägger vikt vid

  • val av ett relevant ämne
  • hur examensarbetet bidrar till nytänkande och inspiration
  • förmågan att forma en meningsfull helhetslösning

Så här ansöker du

Maila en länk till ditt examensarbete till jessica.jansson@ramboll.se. Ange ”Rambolls exjobbspris” och dina initialer i mailets ämnesrad. Ange ditt mobiltelefonnummer i mailet. Om ditt examensarbete betygssatts men ännu ej publicerats kan du bifoga det som Pdf (max 10 mb). Vårt val av stipendiat kan inte överklagas.

Tidigare pristagare

2020 - Klara Kållberg
Den värmetåliga staden: sval omgestaltning av stadsdelen Davidshall i Malmö Stad

2019 - Hanna Axelsson & Louise Nederman
Public Place, Female Space – A proposed structure plan for Kihinani, Zanzibar which includes women in the planning process

Läs mer

2018 - Filippa Dahlin & Lisa Berglind
Ljudupplevelser – en vidgad förståelse för urbana ljud som kvalitet

2016 - Malin Söderström
Mapping in/e/qualities Explorations of (in)formality along waterscapes of Buenos Aires

2015 - Johan Folkesson
Vacker och säker

2014 - Haochun Xue Olsson
Aktivera Nyhamnen – ett designförslag efter Kongjian Yus designmetod

2013 - Johanna Hagberg & Karin Winroth Chișinău
The green structure of a city in transition

2012 - Emma Cronholm
Järnvägsnära gestaltning med fokus på Tyringe stationsområde

2011 - Merle Talviste
A thought of a new place to interact

2010 - Elin Samuelsson
Jag och Tensta

2009 - Alfred Persson
Marina visioner

2008 - Helena Persson
Trygghetsskapande design – Mörby Stadspark