Information om ansökan för 2020 kommer inom kort.

Specifikationer

Vi vill uppmuntra högskolestuderande genom att dela ut stipendium för bästa examensarbete inom ämnesområdena Konstruktion, El och VVS.

Arbetena ska vara godkända som minst kandidatarbete eller C-uppsats motsvarande minst 15 högskolepoäng.

  • Ämnesområde Konstruktion ska omfatta frågor om att utveckla optimala konstruktioner som också kan möta krav på arkitektur, ekonomi, miljö, tillverkning, transport samt uppförande.
  • Ämnesområde El ska omfatta planering och design av elsystem, IT, telekom eller hissystem på alla typer av byggnader/lokaler.
  • Ämnesområde VVS ska omfatta traditionell VVS-teknik, men också klimatsystem, miljödesign, energi- och inomhussimuleringar, BMS/fastighetsautomation och kylteknik.

Ämnena kan behandlas antingen genom teoretiska genomgångar av någon specifik fråga eller genom en undersökning grundad på faktainsamlande för att belysa en viktig fråga inom respektive ämnesområde.

Bedömning och jury

Hur författarna har kunnat redovisa intressanta aspekter på aktuella frågor som är möjliga att tillämpa i det praktiska arbetet inom ämnesområdena kommer ligga till grund för bedömningen av de inlämnade examensarbetena. Likaså om de bedöms ha ett nyhetsvärde. Arbetena ska även på ett balanserat och lättläst sätt redovisa sitt ämne och sitt material, utifrån givna förutsättningar.

Bedömningen av de inlämnade examensarbeten kommer att göras av medarbetare på Ramboll tillsammans med oberoende ämnesexperter inom respektive område.