Stipendium för examensarbeten

Sedan 2003 delar Ramboll ut stipendier till examensarbeten vid olika högskolor och universitet. Det sker inom landskapsarkitektur med ämnesinriktningar som miljö, trafik, VA-teknik, bro- och stålbyggnad samt byggnader med ämnesinriktningar som konstruktion, el och VVS.

Läs mer om respektive stipendium nedan.

Aktuella stipendier

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel:+46 (0)10 615 60 00
Fax:+46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser