Julia Luongo, Managing Consultant

Se lediga jobb

Julia Luongo

Managing Consultant, San Francisco

T: +1 (415) 4265025

Mitt jobb

Jag arbetar med miljö och hälsa, med fokus på luftkvalitet, på vårt San Francisco-kontor. Luftkvaliteten är ett problem vi måste ta itu med, ju förr desto bättre. Luftkvaliteten och klimatförändringarna hänger ihop och har stor inverkan på folkhälsan.

Verklig skillnad i människors liv

Jag älskar mitt jobb och är stolt över det jag gör, för det gör verklig skillnad i människors liv. Jag kom till Ramboll för att jag ville vara med och se projekten utvecklas och gör skillnad i verkliga livet.

Just nu jobbar jag med ett projekt med en grupp i San Francisco Bay-områdena. Samhället där påverkas kraftigt av luftföroreningar, och nu hjälper vi dem att installera 50 nya sensorer i området som ska övervaka och spåra luftföroreningarna. Med hjälp av den informationen kan man sedan ta fram riktlinjer för hur man bäst skyddar sig mot luftföroreningar i vardagen samt rekommendationer för framtida planering för att förbättra luftkvaliteten.

Samtidigt utbildar vi unga människor i området i att samla in och hantera luftkvalitetsproverna – värdefulla kunskaper som kan leda till jobb. Det är ett väldigt coolt projekt.

Alla jobbar för ett och samma syfte

Om jag skulle säga tre saker som gör mig stolt över att arbeta på Ramboll, skulle det vara vår expertis, våra medarbetare och våra värderingar.

Jag har fantastiska kollegor, som är lika passionerade för sitt arbete som jag är och oerhört kunniga. Även om företaget är stort och utspritt på ett geografiskt stort område kan vi utnyttja all denna kunskap globalt.

Det betyder mycket för mig att vara en del av ett företag som har ett så starkt syfte - vi vill driva hållbar förändring. Självklart är det så att vissa dagar är det bara ett arbete som ska utföras. Men att veta att det finns ett högre syfte är verkligen inspirerande, och att folk i din omgivning känner på samma sätt - vi jobbar alla för ett och samma syfte.