Studentkontakt

Är du student och intresserad av att söka praktik, skriva ex-jobb eller söka ditt första jobb hos oss? Kontakta någon av våra studentkontakter inom de områden som passar just dig. 

Kontakt

ung på ramboll

Rekrytering

Kontakt byggnader, transport och miljö

Vi jobbar med allt från byggteknik, samhällsbyggnad och installation till akustik, visualisering och VA. Kontakta någon av våra studentansvariga på din ort för mer information.

Kontakt energi

Vi jobbar inom energi och process, vattenkraft och elkraft.

Kontakt projektledning

Inom vår projektledningsverksamhet jobbar projektledare med byggekonomi och kalkyl, handel, infrastruktur, offentligt byggande, fastigheter och kontor och med upphandling och anbud.

Kontakt Management Consulting

Vi jobbar med utvärderingar, utredningar, analys och strategirådgivning inom välfärd och näringsliv. Vi hjälper också olika verksamheter med styrning och organisering, och med processeffektivisering och affärsutveckling. Vi är främst inriktade mot offentlig sektor.

 

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser