Några av våra medarbetare inom transport

 

Anna Le Moine är enhetschef och trafikplanerare
Anna arbetar med trafikplanering i tidiga skeden och stimuleras mest när projekten behandlar samtliga trafikslag.
Stephan Schumpp är landskapsarkitekt och stadsplanerare
Stephan har flyttat från Frankrike till Sverige och jobbar numera på Ramböll med design och planering av stadsmiljöer, offentliga anläggningar och bostadsområden.
Martin Wiström är gruppchef för Vägteknik
Martin jobbar med världsledande teknik för mätning av vägars brukarfunktion samt med underhållsplanering och vägdimensionering.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Krukmakargatan 21
Box 17009
SE-104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser