Några av våra medarbetare inom miljö

 

Ingrid Nilsén-Boklund jobbar med ekosystemtjänster
- Med ekosystemtjänsterna kan man påverka mycket och bidra till ett mer hållbart samhälle, och det motiverar mig väldigt mycket.

Lisa Fernius arbetar med miljökonsekvensbeskrivningar
– En stor fördel med mitt teknikområde är att man ofta är med i ett tidigt skede och planerar med kunden. Det ger möjlighet att tidigt påverka så att det blir ett hållbart och miljömässigt bra projekt.

Rebecka Jakobsson arbetar som miljöhandläggare
Rebecka är utbildad miljövetare och i hennes arbete ingår bland annat att utveckla kundernas strategiska miljöarbete, ta fram miljökonsekvensbeskrivningar och lösa kundernas avfallsfrågor.

Ramboll Sverige

Ramboll Sverige
Huvudkontor: Krukmakargatan 21, Stockholm
Postadress: Box 17009
104 62 Stockholm
Tel: +46 (0)10 615 60 00
Fax +46 (0)10 615 20 00

Mail: infosverige@ramboll.se

Övriga webbplatser

Övriga webbplatser